Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

dr  Vojislav  Stanimirović, vanredni profesor

Kabinet: 283

Telefon: 3027-662

E-mail: woja64@gmail.com

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 17:00 - 20:00

Predmet/Kurs:

    Uporedna pravna tradicija

    Rodno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.