Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

   Bojana  Todorović, saradnik u nastavi

Kabinet: 122

Telefon:  

E-mail: bojana.todorovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 17:00 - 18:30    Sreda 9:30 - 11:00

Predmet/Kurs:

    Upravno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.