Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Zoran  Tomić, redovni profesor

Kabinet: 338

Telefon: 3027-685

E-mail: ztomic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 9:00 - 10:30    Sreda 9:00 - 10:30

Predmet/Kurs:

    Upravno pravo

    Upravno procesno pravo

    Posebno upravno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.