Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Jovica  Trkulja, redovni profesor

Kabinet: 23A

Telefon: 3027-715

E-mail: trkulja@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 10:00 - 11:30    Ponedeljak 15:30 - 17:00

Predmet/Kurs:

    Politički sistem

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.