Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Mirko  Vasiljević, redovni profesor (u penziji)

Kabinet: 407

Telefon: 3027-695

E-mail: vaske@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 11:30 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Kompanijsko pravo

    Stečajno pravo

    Trgovinsko pravo

    Bankarsko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.