Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

dr  Radmila  Vasić, redovni profesor

Kabinet: 211

Telefon: 3027-635

E-mail: radav@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 12:30 - 13:30    Sreda 15:00 - 16:30

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo

    Pravna etika

    Nomotehnika i pisanje pravnih akata

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.