Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za javno pravo

dr  Olivera  Vučić, redovni profesor

Kabinet: 324

Telefon: 3027-721

E-mail:  

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 12:30 - 14:00    Četvrtak 13:30 - 15:00

Predmet/Kurs:

    Ustavno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.