Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

dr  Dragica  Vujadinović, redovni profesor

Kabinet: 634

Telefon: 3027-634

E-mail: dragicav@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 14:00 - 15:00    Sreda 17:00 - 19:00

Predmet/Kurs:

    Rodno pravo

    Političke i pravne teorije

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.