Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

   Novak  Vujičić, asistent

Kabinet: 503

Telefon:  

E-mail: novak.vujicic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 9:00 - 10:30    Sreda 16:30 - 18:00

Predmet/Kurs:

    Pravo intelektualne svojine

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.