Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

dr  Danilo  Vuković, vanredni profesor

Kabinet: 400

Telefon: 3027-689

E-mail: danilo.vukovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 13:30 - 15:10    Sreda 13:30 - 15:10

Predmet/Kurs:

    Osnovi sociologije prava

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.