Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za krivično pravo

dr  Milan  Škulić, redovni profesor

Kabinet: 412

Telefon: 3027-660

E-mail: skulic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 10:00 - 11:30    Ponedeljak 19:00 - 20:30

Predmet/Kurs:

    Krivično procesno pravo

    Kriminalistika

    Međunarodno krivično pravo

    Maloletničko krivično pravo

    Pravosudno organizaciono pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.