Katedra za građansko pravo

 

dr  Milena  Đorđević, docent

 

Kabinet: 118

Telefon: 3027-737

E-mail: milena@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 17:00 - 19:00

    Četvrtak 13:00 - 14:00Predmet/Kurs:

    Međunarodno privredno pravo - 93

    Arbitražno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 
   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299