Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Milena  Đorđević, docent

Kabinet: 118

Telefon: 3027-737

E-mail: milena@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 11:30 - 13:00    Četvrtak 17:00 - 18:30

Predmet/Kurs:

    Međunarodno privatno pravo

    Međunarodno trgovinsko pravo

    Arbitražno pravo

    Studija slučaja i simulacija suđenja

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.