Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

dr  Dalibor  Đukić, docent

Kabinet: 509

Telefon: 3027-689

E-mail: dalibor.djukic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 11:30 - 13:00    Sreda 11:30 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Crkveno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.