Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravnu istoriju

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

   Dalibor  Đukić, asistent

Kabinet: 283

Telefon: 3027-689

E-mail: dalibor.djukic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Četvrtak 12:00 - 13:30    Petak 10:00 - 11:30

Predmet/Kurs:

    Crkveno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.