Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za građansko pravo

dr  Dejan  Đurđević, redovni profesor

Kabinet: 416

Telefon: 3027-653

E-mail: djurdjevic.pfb@gmail.com

 

____________________________

Prijem studenata:

    Sreda 13:30 - 15:00    Četvrtak 12:00 - 13:30

Predmet/Kurs:

    Nasledno pravo

    Građansko procesno pravo

    Notarsko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.