Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za teoriju, sociologiju i filozofiju prava

mr  Miloš  Zdravković, docent

Kabinet: 402

Telefon: 3027-691

E-mail: milos.zdravkovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Ponedeljak 15:20 - 16:50    Sreda 17:00 - 18:30

Predmet/Kurs:

    Uvod u pravo

    Autonomno pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.