Katedra za pravno-ekonomske nauke

 

dr  Dejan  Popović, redovni profesor

 

Kabinet: 409

Telefon: 3027-697

E-mail: dejan.popovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 11:30 - 13:00

    Sreda 11:30 - 13:00Predmet/Kurs:

    Poresko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 
   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299