Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Katedra za pravno-ekonomske nauke

dr  Dejan  Popović, redovni profesor

Kabinet: 409

Telefon: 3027-697

E-mail: dejan.popovic@ius.bg.ac.rs

 

____________________________

Prijem studenata:

    Utorak 11:30 - 13:00    Sreda 11:30 - 13:00

Predmet/Kurs:

    Poresko pravo

_____________________________

Biografija/Radovi

Nastava/Materijal/Ispiti

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.