>>Nazad


Dušan Popović

Nastava/Materijali

OSNOVNE STUDIJE

  • Pravo intelektualne svojine

    Svi relevantni propisi iz oblasti prava intelektualne svojine dostupni su na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu http://www.zis.gov.rs

- Ispitna pitanja 

- Plan nastave 2019/2020

 

 

  • Pravo konkurencije


       - Ispitna pitanja
         - Plan nastave 2019/20

Zakon o zaštiti konkurencije Republike Srbije dostupan je na sajtu Komisije za zaštitu konkurencije www.kzk.gov.rs

Propisi Evropske unije dostupni su na sajtu EU www.europa.eu putem pretraživača Eur-Lex.
 

MASTER PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA

 

 

MASTER MEĐUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA

 

DOKTORSKE STUDIJE

 

             - Literatura