Међународна конференција: Restructuring of Companies and Protection of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia

 

2. марта 2017. Године у конференцијској сали Правног факултета одржаће се Међународна конференција: Restructuring of Companies and Protection of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia

На Правном факултету Универзитета у Београду, 2. марта 2017. године биће организована међународна конференција под називом “Restructuring of Companies and Protection of Employees’ Rights: Views from the EU, Austria, Serbia and Macedonia“. Овај скуп се организује у циљу правилног и потпуног сагледавања реструктурирања компанија, и то из перспективе усклађивања националног законодавства и праксе са правом Европске уније. То ће, нарочито, обухватити разматрање утицаја промене послодавца на запослене и тржиште рада, као и улоге социјалних партнера у том процесу.

На конференцији ће учествовати са рефератима наставници компанијског и радног права из Аустрије (Wirtschaftsuniversität Wien) и Македоније (Правни факултет Универзитета „Свети Ћирило и Методије“ у Скопљу), као и наставници Правног Факултета Универзитета у Београду, те компанијскоправни и радноправни стручњаци и представници синдикатâ и удружењâ послодаваца из Србије. Видети програм >>

Конференцију организује Универзитет у Београду, под окриљем пројекта „Restructuring of Companies and the EU Law”, чији су носиоци Универзитет за економију и бизнис у Бечу (Wirtschaftsuniversität Wien), Универзитет у Београду и Универзитет „Свети Ћирило и Методије“ у Скопљу. Одржавање конференције на Правном факултету Универзитета у Београду има подршку Аустријске агенције за међународну сарадњу у области образовања и истраживања (Österreichische Austauschdienst/-Gesellschaft mit beschränkter Haftung), у оквиру програма IMPULSE.

Конференција ће се одржати у конференцијској сали Правног факултета Универзитета у Београду. Радни језик конференције је енглески. Присуство конференцији не захтева претходну регистрацију