Seminarska grupa Uvod u pravo

 

Generacija  2009/2010

 

PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

SEMINARSKA GRUPA ZA UVOD U PRAVO

 

 

Sa velikim zadovoljstvom

 

OBAVEŠTAVAMO I POZIVAMO

 

sve prijavljene studente Seminarske grupe da prisustvuju

 

   DRUGOM

 

sastanku koji će biti održan u sredu 21. oktobra 2009. godine u Sali za sednice sa početkom u 18 sati, na kojem će Šef Seminarske grupe prof. dr Dragan Mitrović održati predavanje na temu:

 

„Pravo, pravda i milosrđe u dramskim delima Viljema Šekspira“

 

 

            Do našeg novog susreta na sastanku Seminarske grupe za Uvod u pravo, srdačno Vas pozdravljam u ime svih nastavnika i saradnika sa predmeta Uvod u pravo i radujemo se našim vrednim studentima.

 

 

 

U Beogradu,                                                                       SEKRETAR SEMINARSKE GRUPE

15. oktobra 2009. godine                                                                  ZA UVOD U PRAVO

 

                                                                                                       mr Miloš Zdravković

 

 


PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

SEMINARSKA GRUPA ZA UVOD U PRAVO

 

 

Sa velikim zadovoljstvom

 

OBAVEŠTAVAMO I POZIVAMO

 

sve prijavljene studente Seminarske grupe da prisustvuju

 

PRVOM

 

sastanku koji će biti održan u sredu 7. oktobra 2009. godine u Sali za sednice sa početkom u 18 sati

 

        Do našeg prvog susreta na sastanku Seminarske grupe za Uvod u pravo, srdačno Vas pozdravljam u ime svih nastavnika i saradnika sa predmeta Uvod u pravo i radujemo se našim vrednim studentima.

 

 

 

U Beogradu,                                                             ŠEF SEMINARSKE GRUPE

28. septembra 2009. godine                                           ZA UVOD U PRAVO

 

 

                                                                           Prof. dr Dragan M. Mitrović, s. r.

 


 

Generacija  2008/2009

 

Članovi seminarske grupe
 

Pravila za pisanje seminarskog rada

 

Seminarski radovi

 

 

Obaveštavamo sve članove da je Seminarska grupa za Uvod u pravo 14.01.2009.godine održala svoj poslednji, sedmi sastanak u ovoj školskoj godini. Zahvaljujemo svim članovima na radu u grupi i želimo im puno uspeha u daljem studiranju.

P.S. Za uspomenu na zajednički rad i druženje prilažemo sliku sa poslednjeg sastanka.

 

                

 


 
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299