Seminarski radovi

 

Lazar Perović - Totalitarni sistemi

Igor Čanda - Etimologija i upotreba reči pravo

Sanja Petrović - Vladavina prava

Bojan Milojković - Evolutivne i revolucionarne promene

Slavko Čelebić - Odnos prava i pravde

Želmira Mikljan - Parlamentarni sistem u Engleskoj

Katarina Kohen - Istorija Engleskog Parlamenta