Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Vesti/Događaji

Uspeh naših studenata na arbitražnom takmičenju iz sportskog prava

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu izborio je plasman u polufinale regionalnog takmičenja iz arbitražnog rešavanja sporova iz oblasti sportskog prava na engleskom jeziku pod nazivom Sports Law Arbitration Moot (SLAM) u koorganizaciji Instituta za sportsko pravo - Sport Lex i Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Takmičenje SLAM predstavlja simulaciju arbitražnog rešavanja spora između dva fudbalska kluba (iz Italije i Srbije) koji je uzrokovan neredima tokom trajanja fudbalske utakmice u Italiji.  Zadatak studenata bio je da se najpre stave u ulogu advokata kluba domaćina utakmice i da po obavljenoj analizi dostavljene dokumentacije sačine pisane podneske kluba. Nakon toga, od studenata se očekivalo da se stave u ulogu disciplinskog tela UEFA i sačine odluku u ovom sporu. Ovogodišnji zadatak se ticao pitanja odgovornosti domaćina, tj. organizatora utakmice za ponašanje gostujućih i domaćih navijača koji se odvijaju pre i tokom utakmice, kao i pitanje ograničenja prodaje karata gostujućim navijačima i razdvanja istih na samom stadionu. Takođe, od studenata se očekivalo da pruže argumentaciju za pitanje u kojim slučajevima je dozvoljen ulazak na teren pre, tokom i nakon same fudbalske utakmice.

Po predstavljanju sačinjenih dokumenata i davanju odgovora na pitanja, u polufinale takmičenja su se kao najbolji timovi kvalifikovali studenti pravnih fakulteta Univerziteta u Ljubljani, Mariboru, Mesini i Beogradu. Usmena faza takmičenja, zbog trenutnih okolnosti, odložena je za jesen 2020. godine.

Pravni fakultet u Univerziteta Beogradu su predstavljali: Nikola Ručnov, Anja Milošević i Danilo Šilobad (studenti četvrte godine studija) pod mentorstvom prof. dr. Nenada Tešića uz podršku prof. dr Milene Đorđević, kojima su u pripremama studenata nesebično pomagali Stefan Petrović (doktorand) i Ljubiša Vulić (student master studija), prošlogodišnji učesnici Vis Moot takmičenja.


Lažne vesti o uhapšenim demonstrantima na Pravnom fakultetu

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu izražava oštar demanti tekstova objavljenih na nekoliko medijskih portala (direktno.rs, srbin.info, macvazdravograzuma.press, vestinet.rs, pravda.rs, naslovi.net, nasaborba.com, aktuelno.net) po kojima je, navodno, u noći između petka i subote (10/11. juli 2020), u holu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu policija hapsila i zadržavala demonstrante. Komisijskim pregledom snimaka sa kamera, iz izjava portira koji su tih noći bili na dužnosti i utvrđivanjem drugih relevantnih činjenica, nesporno je utvrđeno da te noći, kao ni drugih noći za vreme održavanja protesta, u zgradu Pravnog fakulteta nisu ulazili ni policija, ni demonstranti.

Želimo da obavestimo javnost da ćemo protiv pomenutih portala podneti tužbu sudu zbog iznošenja neistina i obmanjivanja javnosti.

U prilogu ove vesti možete pogledati dokumentaciju iz koje se vidi netačnost i neosnovanost ovih medijskih napisa.

·         Demanti povodom navoda elektronskih medija o hapšenju i zadržavanju na Pravnom fakultetu

·         Izveštaj komisije o snimljenom materijalu

·         Izjava dežurnog radnika obezbeđenja


Potpisan sporazum  o saradnji između Univerziteta u Beogradu i Haške konferencija za međunarodno privatno pravo

U četvrtak, 2. jula 2020. godine potpisan je sporazum o saradnji između Univerziteta u Beogradu i Haške konferencije za međunarodno privatno pravo. Koordinator za primenu ovog sporazuma biće Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet. Na taj način uspostavljena je bliža saradnja između jednog od najprestižnijih i najbolje rangiranih univerziteta u jugoistočnoj Evropi i jedne od najstarijih i najuglednijih organizacija za globalno objedinjavanje pravila međunarodnog privatnog prava.

Onlajn ceremoniji potpisivanja prisustvovali su prof. dr Ivanka Popović, rektor Univerziteta u Beogradu, dr Kristof Bernaskoni (Christophe Bernasconi), generalni sekretar Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, g. Brodi Voren (Brody Warren), ataše generalnog sekretara, gospođa Ksenija Milenković, ambasador Republike Srbije u Kraljevini Holandiji, prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu i prof. dr Jelena Lepetić, prodekan za međunarodnu saradnju.

video prilog


Dodeljeni sertifikati polaznicima Žan Mone modula

Polaznici dodatnog kursa “Sporazumi o slobodnoj trgovini i evropske integracije zemalja jugoistočne Evrope”, koji je održan u okviru Žan Mone modula, polagali su završni test 27. juna 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predavanja su, zbog epidemije bolesti COVID-19, održana onlajn tokom marta, aprila i maja ove godine. Profesor dr Dušan V. Popović, upravnik Žan Mone modula, uručio je sertifikate studentima koji su položili test, čime je označen završetak akademske godine za generaciju 2019/2020. Završni test bio je ujedno i poslednja projektna aktivnost u okviru ovog trogodišnjeg projekta Evropske unije, koji se i formalno završava 31. avgusta 2020. godine.
Održan godišnji sastanak Roterdamske pravne mreže

Godišnji sastanak Roterdamske pravne mreže, čiji je član Pravni fakultet
Univerziteta u Beogradu održan je online 19. juna 2020. godine zbog pandemije zarazne bolesti COVID-19. U radu godišnjeg sastanka učestvovalo je 33 predstavnika sa 22 pravna fakulteta iz cele Evrope, među kojima je bila prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr Jelena Lepetić, koja je predstavila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Na sastanku su podeljena iskustva o tome kako su se pravni fakulteti suočili sa izazovima koje je doneo COVID-19 u vezi sa razmenom studenata i osoblja, prelaskom na učenje na daljinu i organizacijom ispita. Posebna pažnja posvećena je planovima u pogledu izvođenja nastave u sledećoj školskoj godini.


 Održana konferencija "Rodno kompetentno pravničko znanje"

Univerzitet u Beogradu je nosilac i koordinator prestižnog međunarodnog naučnoistraživačkog projektaNov kvalitet u obrazovanju za rodnu ravnopravnostStrateško partnerstvo za razvoj master studijskog programa `Pravo i rod`“ (`New Quality in Education for Gender Equality - Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER` /LAWGEM/). Za implementaciju ovog projekta zadužen je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, zajedno s univerzitetima u Kadizu (Španija), Palermu (Italija, LUMSA), Orebru (Švedska) i Sarlandu (Nemačka, Europa Institut), a ključni projektni zadatak predstavlja izgradnja studijskog programa master studija koji bi bio posvećen sticanju rodno kompetentnih i rodno osetljivih znanja u najvažnijim pravnim i brojnim vanpravnim naučnim disciplinama.

Pod okriljem ovog projekta je u maju 2020. godine, kao jedna od aktivnosti, trebalo da bude organizovan skup posvećen radu na kurikulumu ovog master programa i na silabusima za pojedine predmete. Zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti Covid-19, taj skup je odložen za novembar ove godine, ali je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Srbiji, 25. maja 2020. godine organizovao međunarodnu onlajn konferenciju ’’Rodno kompetentno pravničko znanje’’. Konferencija je, posredstvom platforme CISCO Webex, okupila istraživačke timove s partnerskih univerziteta, a, zbog prestižnih predavača i izuzetno zanimljivih tema njihovih izlaganja - i mnogo širi auditorijum, koji je brojao više od 100 nastavnika i saradnika iz brojnih evropskih država.

 

Skup je otvorila rektorka Univerziteta u Beogradu profesorka dr Ivanka Popović, koja je srdačno pozdravila učesnike i izrazila podršku implementaciji ovog projekta. Nakon pozdravnih reči uvažene rektorke, usledilo je uvodno obraćanje rukovodioca projekta profesorke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Dragice Vujadinović. Prof. dr Vujadinović je ukazala da je konferencija organizovana s dvojakim ciljem: radi pružanja pomoći članovima istraživačkih timova pri izgradnji studijskog programa Pravo i rod, i radi davanja doprinosa dubljem razumevanju rodnopravnog diskursa i rodno osetljivog pristupa pravničkom obrazovanju. Predavanja na konferenciji su, u tom smislu, imala i dvojak metodološki pristupu njima je ukazano na specifičnosti rodno osetljivog znanja u pojedinim granama prava (ustavnom, porodičnom i krivičnom pravu), uz pružanje konceptualnih razjašnjenja važnih pitanja rodnog identiteta i preispitivanja pitanjā jednakosti, slobode, vladavine prava, odnosa privatnog i javnog, odnosa moći, nasilja, ugovora iz rodne perspektive.

 

Profesorka dr Dragica Vujadinović je i moderirala koferencijom, a prvo predavanje održala je sudija Saveznog ustavnog suda Nemačke i profesorka Humboltovog univerziteta u Berlinu dr Suzane Bear (Susanne Baer), koja je predstavila temu "Rod i pravo: Konceptikontroverzepromene" (`Gender and Law: Concepts Controversies – Changes`). U nastavku programa, profesorka prava i rodne i socijalne politike na Londonskoj školi ekonomije dr Nikola Lesi (Nicola Lacey) govorila je o temi "Rod i  zločin: Žene i odgovornost" (`Gender and Crime: Women and Responsibility`), dok je oblast porodičnog prava predstavila profesorka Univerziteta Kent u Londonu dr Rozmari Kler Hanter (Rosemary Claire Hunter) u predavanju naslovljenom "Porodično pravo i rodna ravnopravnost" (`Family Law and Gender Equality`).

 

Drugi deo konferencije bio je posvećen feminističkom presuđivanju. Profesorka Javnog prava na Londonskom univerzitetskom koledžu dr Silvija Suteu (Silvia Suteu), je, u tom smislu izložila istoimenu temu (`Feminist Judging`), dok je izlaganje sudije Evropskog suda za ljudska prava i profesorke Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore dr Ivane Jelić bilo posvećeno temi "Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava od značaja za feminističku pravdu" (`The Case Law of the ECtHR relevant for Feminist Justice `).

Nakon izlaganja uvaženih profesorki, usledila je zanimljiva diskusija, koja je, zajedno s predavanjima snimljena i biće objavljena na internet sajtu projekta: http://lawgem.ius.bg.ac.rs.

Program konferencije

Biografije predavača


Veliki uspeh naših studenata

Početkom maja obradovala nas je vest Centra za pravne veštine da se tim studenata našeg Fakulteta, na osnovu kvaliteta pisanih podnesaka,  plasirao među četiri najbolja tima na međunarodnom takmičenju Legal Challenge iz oblasti prava video igara čime su obezbedili plasman u usmene polufinalne runde takmičenja koje će se održati u okviru Games Industry Law Summit 2020 koji se novembra 2020. godine održava u Litvaniji.

Legal Challenge je takmičenje studenata prava koje se već šest godina za redom organizuje u okviru Games Industry Law Summit-a u Litvaniji i koje okuplja nekoliko stotina pravnika i studenata prava iz preko 30 zemalja koji se profesionalno bave ovom novom oblašću prava. Broj učesnika na pravnom kongresu, kao i studenata takmičara, raste iz godine u godinu, kao što raste i interesovanje pravnika za ovu oblast. Reč je, naime, o novoj pravnoj oblasti, koja se, kao i tehnologija i IT dostignuća na kojima je zasnovana, svakodnevno razvija i menja, te je za njeno puno razumevanje potrebna ne samo tehnološka pismenost već i velika kreativnost u prilagođavanju postećih pravnih instituta zahtevima ove moderne industrije.

O komplikovanosti zahteva koji se postavlja pred pravnike koji se bave pravom video igara, svedoče i pravna pitanja koja su studenti na ovogodišnjem takmičenju obrađivali u svojim pisanim podnescima. Naime, ovogodišnji slučaj se bavio pitanjem isplata tantijema za korišćenje prava intelektualne svojine na softverskom kodu koji koristi video igra, kao i pitanjem kome pripadaju intelektualna prava na izvornom kodu softvera veštačke inteligencije koji omogućava video igrici da se prilagođava preferencijama korisnika video igre na osnovu prepoznavanja ranijih postupaka.

Tim Pravnog fakulteta čine tri studenta medjunarodno poslovno pravnog podmodula akademskih master studija: Katarina Prica (demonstrator iz MPP), Jelisaveta Boljanović i Ljubiša Vulić. Oni će u polufinalu takmičenja u Litvaniji za protivnike imati tim Univerziteta u Varšavi, i pokušaće da snagom svojih argumenata obezbede plasman u finale u kojem će ih čekati pobednik ’Britanskog polufinala’ u kome se sastaju timovi pravnih fakulteta King's College London i Queen Mary University of London. Odluku o plasmanu u finale i konačnom pobedniku takmičenja doneće neki od najistaknutijih praktičari u ovoj rastućoj grani prava iz Južne Koreje, SAD, Rusije, Nemačke, Velike Britanije, Kipra i Poljske.

Pored pokušaja da obezbede plasman u finale ovog takmičenja i da se sa nagradom za usmeni nastup vrate u Beograd, naši studenti su još uvek ’u igri’ i za nagrade za najbolje pisane podnseske na ovom takmičenju, s obzirom da ih je upravo njihov kvalitet kandidovao za predstojeće polufinalne runde.


Održani drugi Kopaonički pravnički susreti

U periodu od 12. do 15. marta 2020. godine održani su drugi Kopaonički pravnički susreti (KOPS), ovaj put u zajedničkoj organizaciji Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta u Beogradu i Centra za regionalnu saradnju, jedne od studentskih organizacija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu tokom svake školske godine imaju dva zvanična naučno-stručna skupa. Prvi takav skup je Pravnijada, koja se tradicionalno održava sredinom decembra i na kojoj je rad zamišljen na način sličan klasičnom ex cathedra metodu, gde predavači kako sa Pravnog fakulteta, tako i iz sveta pravničke prakse dele sa studentima svoja znanja i iskustva iz oblasti prava. S druge strane, uloge su na Kopaoničkim pravničkim susretima obrnute: naime, ovde studenti, pod mentorstvom nastavnika Pravnog fakulteta, pišu seminarske radove iz različitih grana prava i o njima referišu na zasedanju modula Kopaoničkih pravničkih susreta, nakon čega se razvija diskusija o izloženim radovima. Dakle, sa oba zvanična skupa beogradskih studenata prava, pokrivena su dva najznačajnija vida nastave, aktivni i pasivni.

Na ovogodišnjem KOPS-u učesnici su bili razvrstani na 5 modula: krivičnopravni (rukovodilac modula prof. dr Milan Škulić, sudija Ustavnog suda Srbije), ustavnopravni (rukovodilac modula prof. dr Vladan Petrov, sudija Ustavnog suda Srbije), međunarodnopravni (rukovodioci modula prof. dr Bojan Milisavljević, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj Uniji i prof. dr Aleksandar Gajić, glavni pravni savetnik u Ministarstvu spoljnih poslova), građanskopravni (rukovodilac modula doc. dr Uroš Novaković) i privrednopravni modul (ass. Maša Mišković). Pored nastavnika Pravnog fakulteta koji su istovremeno bili i rukovodioci modula, na KOPSU-u su aktivnog učešća uzeli i advokati Jugoslav Tintor (predsednik Advokatske komore Beograd) i dr Veljko Delibašić (potpredsednik Advokatske komore Beograd), kao i doc. dr Jelena Lepetić i asistent Valerija Dabetić.

Dvanaestog marta uveče održano je, u glavnoj sali hotela ,,Mujen Luks” svečano otvaranje drugih Kopaoničkih pravničkih susreta, na kojem su govorili doc. dr Jelena Lepetić (prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), advokat Jugoslav Tintor, Aleksa Škundrić (student prodekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu) i Milisav Anđelić (predsednik Centra za regionalnu saradnju), dok je čitav program vodio kolega student, Miloš Puzović. Doc. Lepetić je učesnicima prenela pozdrave dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zorana Mirkovića i naglasila da je izuzetno značajna činjenica da studenti Pravnog fakulteta imaju ovako lepu priliku kako da razmenjuju svoja znanja, tako i da se druže i stiču nova prijateljstva. Advokat Tintor je istakao da u vreme kada je on bio student nije bilo ovakvih skupova, te da je to svakako prednost koju današnji studenti imaju i da će upravo iz tog razloga Advokatska komora Beograd  nastaviti da podržava održavanje ovog i sličnih skupova. Kolega Škundrić je poželeo dobrodošlicu svim učesnicima na konferencije na Kopaoniku i izrazio nadu da će ovogodišnji susreti biti u sadržinskom smislu još uspešniji od prošlogodišnjih, pre svega imajući u vidu kvalitet izrađenih radova. Naposletku, kolega Anđelić je, uz pozdrave dobrodošlice učesnicima, podvukao da je veoma zadovoljan organizacijom ovogodišnjeg skupa i učešćem Centra za regionalnu saradnju u njoj.

Tokom prvog radnog dana, 13. marta, održani su krivičnopravni i ustavnopravni modul, a drugog radnog dana, 14. marta međunarodnopravni, građanskopravni i privrednopravni. Radove za krivičnopravni modul pisali su kolege Anastasija Stojadinović (Krivično delo protiv polne slobode-.silovanje), Miloš Babović (Izbor sudija i javnih tužilaca u Republici Srbiji) i Petar Drča (Krivično delo otmica). Nakon izlaganja radova, došlo je do bogate diskusije pre svega imajući u vidu sudsku praksu u vezi sa pomenutim krivičnim delima, uz predlaganje određenih de lege ferenda rešenja. Po završetku diskusije, advokat dr Delibašić je učesnicima poklonio primerke svoje knjige Titula advokat oduzima mi pravo na strah- moje završne reči, uz nadu da će ona biti putokaz pre svega onim studentima koji svoju profesionalnu karijeru vide u advokaturi. Nakon pauze, pristupilo se radu na ustavnopravnom modulu, gde su referisale kolege Milica Ćirković (Ustav iz 1974. i raspad Jugoslavije), Aleksa Škundrić (Komentar izmena izbornog zakonodavstva u iz februara 2020. godine u Republici Srbiji), Marko Došlić (Uticaj medija na slobodu izbora u Republici Srbiji), Danilo Rakonjac (Ustavnost socijalističkih zemalja) i Nemanja Šujdović (Kromvelov ustav). Publika je bila neobično zainteresovana za ove teme, pre svega imajući u vidu da je u Srbiji 2020. godina izborna godina, te da se u njoj kao takvoj mnogo više uočava primena ustavnopravnih norma u odnosu na neke druge periode. Interesantno je i da su čak tri od ukupno pet radova sa ustavnopravnog modula potpadali pod ustavnu istoriju, što domaću što svetsku, pa bi možda bilo uputno razmišljati da se za naredni KOPS oformi i instorijskopravni modul.

Drugi radni dan otpočeo je sa međunarodnopravnim modulom. Radove su izlagali kolege Anđela Ivanović (Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde po pitanju Kosova i Metohije), Marjan Bajković (Stalni međunarodni krivični sud) i Srđan Arbutina (Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih nacija), a ukratko je bio izložen i rad koleginice Teodore Mitrović (Savet bezbednosti organizacije Ujedinjenih nacija), koja je iz privatnih razloga bila sprečena da prisustvuje skupu. Profesor Gajić je tokom diskusije iskoristio priliku i da ukaže na određena aktuelna međunarodnopravna pitanja koja se tiču Srbije, pre svega u vezi sa statusom Kosova i Metohije. Usledio je rad na građanskopravnom modulu, za koji su radove pisale kolege Anđela Bešević (Razvod braka), Olga Čolaković (Uslovi zasnivanja i forma usvojenja), Anđela Kostadinović (Lišenje roditeljskog prava) i Strahinja Bojović (Nasilje u porodici). Rasprava se povela praktično oko svakog rada, a kao najinteresantnije momente trebalo bi navesti opštu dilemu sa kojom se porodično pravo uvek suočava, a to je dilema između tradiconalnog i modernog obrasca regulisanja. Vrlo je živopisna bila i diskusija o zakonskim uslovima za postojanje tzv. građanskopravnog nasilja i opšti je zaključak da su oni formulisani suviše ekstenzivno. Prvi put ove godine organizovan je rad i na privrednopravnom modulu, gde su izložena dva pionirska rada kolega Marije Tokodi (Ugovorna odgovornost usled neizvršenja ugovorne obaveze u ugovorima u privredi) i Pavla Pena (Investicioni fondovi). Iz samih naslova ovih radova vidimo da su ove godine bile pokrivene obe oblasti privrednog prava, trgovinsko i kompanijsko pravo.

U večernjim časovima 14. marta održano je svečano zatvaranje KOPS-a, na kojem su govorili prof. dr Milan Škulić, student prodekan Aleksa Škundrić i predsednik Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Uroš Mijatović. Profesor Škulić je istakao da mu je bila velika čast da učestvuje na ovogodišnjim susretima i da je veoma ponosan na činjenicu da su njegovi studenti u stanju da organizuju čak dva događaja ovakvog opsega tokom školske godine. Izrazio je nadu da će se skup i narednih godina održavati i da će poprimiti tradicionalni karakter. Prodekan Škundrić je iskreno saopštio svim učesnicima KOPS-a da je izuzetno srećan i zadovoljan time što je ove godine pokazano na Kopaoniku, a to su pre svega veoma kvalitetni studentski radovi, ali i način njihovog izlaganja. Veštine pisanja i govora su, po njegovom dubokom uverenju, osnovne veštine koje bi jedan pravnik trebalo da poseduje, a činjenica da su one upravo povodom i na KOPS-u razvijane govori dovoljno i o delotvornosti i neophodnosti postojanja samih Kopaoničkih pravničkih susreta. Predsednik Mijatović je posebno naglasio organizacioni aspekt ovogodišnjeg skupa, istakavši da je on bio vrlo dobar. Zahvalio se kako članovima i saradnicima Studentskog parlamenta, tako i članovima Centra za regionalnu saradnju na predanom radu u pripremi jednog ovakvog događaja. Takođe, izrazio je i veliku zahvalnost Upravi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Advokatskoj komori Beograd na ukazanoj podršci u održavanju ovog skupa. Po njegovim rečima, studenti Pravnog fakulteta su dokazali da mogu da spoje lepo i korisno, odnosno neizostavno i svim mladim ljudima preko potrebno druženje sa veoma inspirativnim diskusijama iz oblasti koja će za sve njih biti poziv u budućnosti, oblasti prava. Time su ujedno i svečano zatvoreni ovogodišnji Kopaonički pravnički susreti.Poseta studenata Pravnog fakulteta Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije

Studenti koji pohađaju predmet Diplomatsko i konzularno pravo kao i Studijsku grupu iz predmeta Međunarodno javno pravo kojom rukovodi prof. dr Bojan Milisavljević posetili su Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije 12. marta 2020. godine. Poseta je organizovana od strane Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova, a studentsku posetu vodila je asistent mr Marija Vlajković. Našim studentima kao i njihovim  kolegama sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu obratio se i Ministar spoljnih poslova i Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić koji je predstavio spoljnopolitičke prioritete Republike Srbije a zatim i diskutovao i odgovarao na studentska pitanja o aktuelnim spoljnopolitičkim temama.


Održana projekcija filma "RGB" na Studijama roda

U okviru nastave na predmetu Studije roda, a u saradnji sa Međunarnim festivalom dokumentarnog filma "Beldocs", održana je u sredu 11. marta 2020. godine projekcija dokumentarnog filma "RGB" (rediteljki Betsi Vest i Džuli Koen) o sutkinji Vrhovnog suda SAD Rut Bejder Ginsberg. Na projekciji je bilo preko 50 studenata kako sa Studija roda, tako i sa pravnih klinika i raznih godina studija, studenata iz Rusije koju su na razmeni na našem Fakultetu, kao i inostranih studenata sa Mastera evropskih integracija. Projekciji je prisustvovalo i nekoliko nastavnika Pravnog fakulteta. Pre početka projekcije je prof. dr Dragica Vujadinović ukratko govorila o sutkinji Ginsberg, o njenom profesionalnom putu i teškoćama s kojima se susretala kao žena - uprkos izuzetnim rezultatima tokom školovanja na Harvardu i Kolumbija univerzitetu - u nastojanjima da stekne status u pravničkoj profesiji - advokaturi i pravosuđu 60-ih godina 20. veka u Americi. Govorila je i o njenoj upornoj višedecenijskoj borbi za promene američkog zakonodavstva u prilog sprečavanja diskriminacije po polu i unapređenja rodne ravnopravnosti. Asistentkinja Valerija Dabetić je, takođe, govorila o položaju žena u pravosuđu u Srbiji, i na taj način proširila kontekst analize položaja žena u advokaturi i pravosuđu danas. Svi prisutni su, zatim, s velikim interesovanjem odgledali ovaj stručno-biografski dokumentarni film, koji pruža mnogo zanimljivih uvida i podsticaja za promišljanje pitanja rodne diskriminacije i borbe protiv nje u zakonodavstvu i pravničkim profesijama.


 Studenti Pravnog fakulteta započeli stručnu praksu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije

U skladu sa sporazumom, koji su prethodno potpisali Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, 10. marta 2020. godine je u prostorijama Ministarstva održan sastanak predstavnika dve institucije povodom započinjanja stručne prakse prve grupe naših studenata u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U narednom periodu studenti će obaviti stručnu praksu u ovom Ministarstvu u oblastima koje se odnose na upravni postupak, razvoj elektronske uprave, sistem lokalne samouprave, matične knjige i registre i ljudska i manjinska prava i slobode, kao i u oblasti izgradnje kapaciteta i stručnog usavršavanja u državnim organima i organima jedinicama lokalne samouprave. Prisutnima su se na svečanosti koja je organizovana tom prilikom obratili gospodin Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i profesor dr Bojan Milisavljević, prodekan za nastavu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i poželeli im puno uspeha u sticanju znanja i razvijanju saradnje dve institucije.


 Forvm Romanvm: doc. dr Dalibor Đukić održao predavanje „Bogu božije, a caru carevo: crkvena imovina u Crnoj Gori od XIX veka do danas“

Posle pauze tokom ispitnih rokova i raspusta, rad kluba Forvm Romanvm nastavljen je 6. marta 2020. godine sa temom koja je povezala pravnu istoriju sa veoma aktuelnim pitanjima. Doc. dr Dalibor Đukić, naš nastavnik Crkvenog prava, održao je predavanje pod nazivom „Bogu božije, a caru carevo: crkvena imovina u Crnoj Gori od XIX veka do danas“. U svetlu aktuelnog kontroverznog Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, nedavno donetog u Crnoj Gori, doc. Đukić je prikazao pravne propise u vezi sa crkvenom imovinom od 1868. godine do danas. Detaljno potkrepivši svoje izlaganje izvorima (dobrim delom arhivskim materijalom koji je sam pronašao u najskorijim istraživanjima) i pobijajući jedan po jedan argumente crnogorske vlade i ostalih pristalica zakona, pokazao je kako je crkvena imovina u celom ovom periodu bez dileme pripadala crkvi (iako je jedno vreme postojalo ograničenje u pogledu raspolaganja), kao i da se ne može govoriti ni o kakvoj istorijskoj autokefalnosti crkve u Crnoj Gori u kanonskom smislu. Predavanju je prisustvovalo mnogo nastavnika i studenata, ali i šire zainteresovane javnosti, a na kraju se razvila veoma aktivna i duga diskusija.

Više fotografija možete videti ovde


Održano predstavljanje knjige Adama Tuza „Potop. Veliki rat i prekrajanje svetskog poretka“

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je u saradnji sa izdavačkom kućom „Klio“  organizovao predstavljanje knjige Adama Tuza „Potop. Veliki rat i prekrajanje svetskog poretka“. Skup je održan 3. marta od 19 časova u amfiteatru II. O knjizi su govorili profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Smilja Marjanović Dušanić, i profesori Pravnog fakulteta u Beogradu, dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta, kao i prof. dr Tanasije Marinković i prof. dr Boris Begović.

Prof. Marjanović Dušanić je otvorila skup i najpre izrazila zahvalnost izdavačkoj kući „Klio“ koja je objavila prevod knjige kao i organizatorima skupa. Ona je istakla da je sto godina od potpisivanja Versajskog sporazuma kojim je okončana Pariska mirovna konferencija prilika za promišljanje političkih, ekonomskih i pravnih posledica uspostavljanja „Versajskog poretka“. Knjiga Adama Tuza, prema njenim rečima, daje jedan originalan i naučno utemeljen pogled na promene u svetu nastale kao nasleđe Velikog rata i narastanje američke ekonomske i vojne sile. Ona je izrazila zadovoljstvo što u „razgovoru s povodom“, kako ona označava predstavljanje knjige, učestvuju visoko stručni ljudi, a zatim najavila neke od centralnih ideja knjige o kojima će više govoriti njeni sagovornici.

Prof. Mirković istakao je da je potop Prvog svetskog rata doveo po potpune rekonfiguracije svetskog poretka u kome je Evropa izgubila svoje centralno mesto. Mir posle Velikog rata je bio Pax Americana, a Rusija je revolucijom samu sebe isključila. On je naglasio da je Pariska mirovna konferencija bila samo prvi korak u stabilizaciji mira u Evropi. Prema njegovim rečima, Adam Tuz jasno pokazuje da je taj proces nastavljen modifikacijama i političkih i ekonomskih uslova koji su Versajskim mirovnim ugovorom bili nametnuti Nemačakoj. Prof. Mirković je zaključio da međuratni period nije homogen, te da Tuz analizira samo njegov prvi segment. Nakon toga na scenu stupaju jaka Nemačka i jak Sovjetski savez i sprema se pozornica za novi rat.

Prof. Marinković je svoje izlaganje započeo osvrtanjem na Tuzov nalaz da ništa što se desilo u vezi sa Prvim svetskim ratom nije bilo onako kako je bilo planirano. On se posebno usredsredio na posledice Prvog svetskog rata na pravo. Prema njegovom mišljenju, posledice Prvog svetskog rata treba staviti u širu istorijsku ravan, a kada je međunarodno pravo u pitanju, to je Vestfalski mirovni ugovor koji je oblikovao evropske odnose i evropsku politiku sve do Prvog svetskog rata. Versajski mirovni ugovor označio je prekretnicu u međunarodnim odnosima zbog uspostavljanja Društva naroda. Ono je trebalo da označi uređivanje odnosa država, potčinjavanje nesputane slobode i suverenosti država principima mira i solidarnosti, iako nije u potpunosti isključivalo pravo na vođenje ratova. Promene su bile i na unutrašnjem planu: slom četiri carstva, uspostavljanje republika i donošenje naprednih ustava. Pokazaće se da su ti ustavi biti serijski i da novonastale države nisu imale kulturu da iznesu liberalno-demokratske vrednosti.

U svom izlaganju prof. Begović se osvrnuo na dva pitanja koja pokreće Tuzova knjiga. Šta je uzrok ekonomskog uspona SAD? Koje su posledice tog uspona? U odgovoru na prvo pitanje, analizirajući političke, ekonomske i vojne prilike, on je posebno naglasio američki uspeh u drugoj industrijskoj revoluciji i do tada nezabeležen tehnološki napredak. Kao druge razloge naveo je odlučujući finansijski i politički uticaj Amerike na kraj Prvog svetskog rata, ali i ličnost i ambicije Vudroa Vilsona. U odgovoru na drugo pitanje, prof. Begović je istakao da je mir nakon Prvog svetskog rata bio zasnovan na kompromisu, na koncepciji „mira bez poraženih“, bez bezuslovne nemačke kapitulacije. Versajski mirovni ugovor nije rešio mnoga važna pitanja, kao posledica, uspostavljeni poredak bio je nedovršen a mir nestabilan.

RTS radio emisija TRIBINE


Održana konferencija Identitetski preobražaj Srbije

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održana je 28. februara konferencija na temu  Identitetski preobražaj Srbije. Ovom prilikom je izloženo 25 referata koji su pripremljeni u okviru projekata za 2019. godinu. Teme koje su izložene svrstane su u pet panela: istorijsko-pravni, ekonomsko-pravni, javno-pravni, građanski i privredni, kao i krivično-pravni panel. Na konferenciji je učestvovao veliki broj istrazivača na projektu, kao i studenti redovnih i poslediplomskih studija na Pravnom fakultetu. Izlaganja su  isprovocirala veliki broj pitanja i komentara, a diskusija je pokazala opravdanost teme projekta. Program konferencije, plakat.


 Održan XVIII redovni seminar SUEAP

26. februara 2020. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je održan XVIII redovni seminar Srpskog udruženja za ekonomsku analizu prava (SUEAP). Tom prilikom je izlagao prof. dr Boris Begović na temu „Ekonomske posledice Versajskog mirovnog ugovora: preispitivanje nakon jednog veka“. Seminaru su prisustvovali dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Zoran Mirković, predsednik SUEAP, prof. dr Aleksandra Jovanović, doajen srpske ekonomske istoriografije dr Boško Mijatović, profesori i asistenti pravnih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu, istraživači iz oblasti ekonomske istorije, studenti osnovnih i postdiplomskih studija, kao i počasni gost prof. dr Dragan Stojanović. Sve informacije o narednim aktivnostima SUEAP dostupne su na internet stranici: www.slea.rs.


 Održan okrugli sto na temu "Mogućnost raskida ugovora o kreditu indeksiranog u švajcarskim francima zbog promenjenih okolnosti"

U petak, 21. februara 2020. godine, u svečanoj sali Pravnog fakulteta održan je okrugli sto na temu „Mogućnost raskida ugovora o kreditu indeksiranog u švajcarskim francima zbog promenjenih okolnosti“. Učesnici Okruglog stola su bili: prof. dr Boris Begović, prof. dr Miloš Živković, prof. dr Mirjana Radović, doc. dr Katarina Dolović Bojić i asistenti Nikola Ilić i Ana Odorović. Imajući u vidu neujednačenost sudske prakse po tom pitanju, kao i činjenicu da Vrhovni kasacioni sud u nedavno donetom Pravnom shvatanju nije zauzeo stav povodom pitanja da li se rast kursa švajcarskog franka može smatrati promenjenom okolnošću, moglo bi se zaključiti da pitanje mogućnosti raskida pomenutih ugovora ostaje i dalje otvoreno. To je i inspirisalo učesnike da se okupe i pokušaju da pristupe temi iz ekonomskog i pravnog ugla, te dođu do određenih zaključaka. Učesnici su se dogovorili da sve iznete ideje i stavove pretoče u radove koji će činiti Zbornik čije se objavljivanje može očekivati krajem godine. Inače, ovo je već drugi okrugli sto na temu ugovora o kreditu u švajcarskim francima koji je održan na Pravnom fakultetu. Na prvom skupu koji je održan u septembru i bio posvećen tada aktuelnom Zakonu o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, učestvovala je i prof. dr Marija Karanikić Mirić.


 Potpisan sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu

U ponedeljak, 10. februara 2020. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu potpisao je sporazum o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajev. Sporazum su potpisali naš dekan, prof. dr Zoran Mirković, i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Goran Marković. U poseti našem Fakultetu bio je i istočnosarajevski prodekan za nauku, doc. dr Dimitrije Ćeranić, a potpisivanju sporazuma prisustvovali su i naši prodekan za naučni i stručni rad, prof. dr Marko Đurđević, prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Jelena Lepetić, kao i prof. dr Nebojša Jovanović.

    Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja nastavak i produbljivanje saradnje započete još po prvobitnom sporazumu o saradnji iz 1994. godine. Novi sporazum zaključen je kako bi naši fakulteti unapredili međusobnu saradnju u oblasti naučne i obrazovne delatnosti, s ciljem podsticanja razmene nastavnog osoblja i studenata, usavršavanja stručnih kadrova, povećanja uspešnosti naučnih istraživanja, uključivanja u evropske naučne programe i širenja kulturne saradnje.


 

Naš dekan održao predavanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Zoran Mirković, gostovao je 6. februara 2020. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru proslave 45 godina postojanja ovog fakulteta i 60 godina izučavanja pravnih nauka u Banjoj Luci. Naš dekan prisustvovao je svečanoj akademiji banjalučkog Pravnog fakulteta i obratio se prisutnima prigodnim govorom, a zatim je održao i predavanje  pod naslovom "Pravno obrazovanje kod Srba".

 
Uspeh na takmičenju iz međunarodnog stečajnog prava

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su učestvovali u završnoj fazi  prestižnog takmičenja iz oblasti međunarodnog stečajnog prava – The Ian Fletcher International Insolvency Law Moot. Takmičenje je organizovao Queensland University of Technology uz podršku INSOL International i International Insolvency Institute, od 7. do 9. februara 2020. godine u Londonu.

Nakon slanja pisanih podnesaka i uspešnih kvalifikacija za učešće u završnoj fazi takmičenja, studenti Pravnog fakulteta su u Londonu sa uspehom nastupali protiv timova Radboud University School of Law, Queensland University of Technology School of Law i Odisha National Law University iz Indije. Nakon susreta sa Jindal Global Law School iz Indije, tim Pravnog fakulteta je na osnovu ukupnog broja bodova zauzeo peto mesto od dvadeset i osam timova koji su učestvovali na takmičenju.

Pobednik takmičenja za 2020. godinu je Singapore Management University School of Law dok je drugoplasirani bio Jindal Global Law School iz Indije, a treće i četvrto mesto su zauzeli University College London i Odisha National Law University. Pored osvojenog petog mesta u ukupnom plasmanu, tim Pravnog fakulteta u Beogradu je dobio i posebnu nagradu za požrtvovanost i fer pristup tokom takmičenja – Spirit of the Moot Award.

Tim Pravnog fakulteta u Beogradu su činili studenti osnovnih i master akademskih studija: Ksenija Џipković, Ines Janićijević, Vera Kojić i David Spaić. Mentor studentskog tima je bio asis. Nikola Ilić, dok su pripremama rukovodili i svojim savetima pomagali prof. dr Vuk Radović i prof. dr Branko Radulović.

Učešće na takmičenju je bilo moguće zahvaljujući pomoći doc. dr Milene Đorđević koordinatora moot court aktivnosti na fakultetu, kao i uprave Pravnog fakulteta. Takođe, odlazak tima u London ne bi bio moguć bez velike pomoći i podrške donatora - Međunarodne finansijske korporacije (IFC Serbia) i Svetske banke (WB Serbia) u okviru Projekta za rešavanje problema zaduživanja i prestanka poslovanja u regionu Zapadnog Balkana i projekta Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde u Srbiji.


Gostovanje ambasadora Ruske Federacije, nj.e. Aleksandra Bocan-Harčenka

Ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji, Aleksandar Bocan-Harčenko, bio je gost našeg Fakulteta 29. januara 2020. godine, na poziv Studentskog kluba Pravnog fakulteta. Ambasador je prvo otišao u kratak obilazak Fakulteta u pratnji naših nastavnika i članova Studentskog kluba, a naročitu pažnju je posvetio muzeju istorije Fakulteta i spomen-ploči ruskim profesorima koji su obeležili rad Pravnog fakulteta između dva svetska rata, postavljenoj u našoj biblioteci. Posle toga je u dekanatu imao sastanak sa našim dekanom, prof. dr Zoranom Mirkovićem, prodekanima i nastavnicima Fakulteta, na kojem je bilo reči o odnosima Srbije i Rusije i saradnji Pravnog fakulteta u Beogradu sa ruskim univerzitetima.

Posle toga je nj.e. Bocan-Harčenko održao predavanje u amf. II ("Slobodan Jovanović") na temu "Rezolucija 1244: dve decenije". Uvodnu reč na predavanju je održao dekan Mirković, a predavanju je prisustvovao veliki broj zainteresovanih nastavnika i studenata, ali i šire javnosti i predstavnika medija.

Ambasador Bocan-Harčenko je istakao da Rezolucija 1244 nije savršena, ali da predstavlja najbolje rešenje u datim okolnostima. Kao njenu najvažniju tačku naveo je to što ona garantuje teritorijalni integritet i suverenost tada SRJ, sada Republike Srbije. Istakao je da NATO nije pobedio SRJ 1999. godine, jer pobednik ne ide pred Savet bezbednosti i ne traži donošenje rezolucija, već se radilo o traženju kompromisa, pošto je NATO shvatio da ne može izvršiti kopnenu invaziju na SRJ. Naglasio je da svet sve više postaje multipolaran i da taj proces niko ne može zaustaviti. 

Sve ono što se dešavalo od 1999. godine na Kosovu i Metohiji, a što je činio NATO pakt, Bocan-Harčenko je nazvao klasičnim krivičnim delima, te je rekao da je toliko protivpravnih dela učinjeno protiv Srbije, da je gotovo nemoguće pravno raspravljati o temi Kosova i Metohije. Govoreći o budućem rešavanju ovog pitanja, ambasador je ponovio da će Rusija podržati Srbiju u onome što ona bude dogovorila sa Albancima u skladu sa Rezolucijom 1244, ali da to mora biti dogovor dve strane, bez pritisaka spolja. Podsetio je i da Rezolucija 1244 omogućava da se srpska vojska i policija vrate na Kosovo i Metohiju. Posle predavanja ambasador je odgovarao i na veliki broj pitanja publike.

Galeriju slika  možete pogledati ovde.


Održana promocija zbornika studentskih radova „Intelektualna svojina u digitalno doba“

U Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 29. januara 2020. godine održana je promocija zbornika studentskih radova „Intelektualna svojina u digitalno doba“. U zborniku je objavljeno pet radova nekadašnjih studenata master studija prava intelektualne svojine – Novaka Vujičića, Ane Ašković, Milice Žarkić, Pavla Tasića i Srđana Dejanovića. Na poziv urednika, prof. dr Dušana V. Popovića, studenti su preradili (skratili i ažurirali) svoje master radove na teme koje su u vezi sa internetom. Izdavanje zbornika finansijski je podržala Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), na osnovu sporazuma o saradnji koji je zaključen sa našim fakultetom u novembru 2019. godine. Zbornik je izdat u digitalnom obliku, u režimu otvorenog pristupa, i dostupan je na sajtu fakulteta: http://www.ius.bg.ac.rs/zbornici/Intelektualna.html

Autori su odabrali izrazito aktuelne teme i njihovi radovi su posvećeni pitanju nadležnosti u sporovima za povredu žiga na internetu, razvoju veštačke inteligencije i njenim uticajem na autorsko pravo, povredi autorskog i srodnih prava na društvenim mrežama i putem bit-torent platformi, kao i korišćenju blokčejn tehnologije. Na promociji su govorili: prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta; g. Zoran Perović, predsednik Upravnog odbora Fondacije RNIDS; prof. dr Dušan V. Popović, urednik zbornika; i petoro autora priloga.

Zaključen sporazum o saradnji sa Fondacijom RNIDS

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) zaključili su u novembru 2019. godine sporazum o saradnji, u cilju daljeg jačanja veoma uspešne saradnje koja se između dve institucije odvija već više od deset godina. Dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković, primio je tim povodom 29. januara 2020. godine g. Zorana Perovića, predsednika Upravnog odbora RNIDS-a i g. Dejana Đukića, v.d. direktora RNIDS-a. Dekan se posebno zahvalio Fondaciji RNIDS, koja upravlja sistemom naziva internet domena u Srbiji, na kontinuiranoj podršci održavanju konferencije „Intelektualna svojina i internet“, koja će se u junu 2020. godine održati po peti put. Sporazumom se predviđa mogućnost zajedničkog organizovanja okruglih stolova, seminara, nagradnih temata, prakse i dr. Prva zajednička aktivnost našeg fakulteta i RNIDS-a, realizovana nakon zaključenja sporazuma o saradnji bilo je izdavanje onlajn zbornika studentskih radova „Intelektualna svojina u digitalno doba“, koji je nakon sastanka promovisan. Sastanku su prisustvovali i prof. dr Slobodan Marković i prof. dr Dušan Popović.


Pravni fakultet učestvovao u otvaranju izložbe „Živojin Perić – ličnost i delo“ u Valjevskoj gimnaziji

   Dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković i prodekan za nauku, prof. dr Marko Đurđević otvorili su 28. januara izložbu „Živojin Perić – ličnost i delo“ u holu Valjevske gimnazije i prisustvovali prigodnom predavanju prof. dr Jovice Trkulje (profesora Pravnog fakulteta u penziji) posvećenom životu našeg znamenitog profesora. Gimnazija u Valjevu, čiji je Živojin Perić bio učenik početkom osamdesetih godina devetnaestog veka, organizovala je u saradnji sa Pravnim fakultetom ovu izložbu u sklopu niza svečanosti kojima će tokom 2020. godine obeležiti stopedestogodišnjicu svog postojanja.

   Kako je prof. Đurđević istakao u svom govoru, Perić je sebe celog života smatrao Valjevcem. Među brojnim članskim kartama udruženja kojima je pripadao, postoji jedna od posebnog značaja za njegov odnos prema Valjevu. To je članska karta Udruženja Valjevaca i Valjevki u Beogradu čiji je Živojin Perić bio član tokom treće decenije 20. veka. 

   Izložba će ostati u Valjevskoj gimnaziji do kraja februara. Istom prilikom je u Galeriji znamenitih Gimnazije postavljen portret profesora Živojina Perića, koji će biti trajno izložen. 

 

 


Održano XXVI takmičenje u besedništvu studenata Pravnog fakulteta

U sklopu proslave dana Svetog Save u popodnevnim časovima održano je tradicionalno XXVI takmičenje u besedništvu studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao i svake godine u ovo doba, poznata 'petica' (amfiteatar "Radomir D. Lukić") bila je prepuna publike - kako naših studenata i nastavnika, tako i mnogih zainteresovanih građana. Takmičari su se, kao i uvek, takmičili u tri kategorije: slobodna tema, zadata tema i improvizacija. Zadate teme za ovu godinu su bile dve misli velikana - "Dum spiro spero" (Tomas Hobs) ili "Znanje ima granice, neznanje ih nema" (Branislav Nušić). U finalu takmičenja, kao i ranijih godina, učestvovalo je 12 najboljih studenata.

Članovi žirija bili su dr LJiljana Mrkić Popović, redovni profesor FDU, književnik Ratomir Rale Damjanović, dramski umetnik Ivan Bekjarev, dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta, i dr Sima Avramović, redovni profesor Pravnog fakulteta.

Odlukom žirija za apsolutnog pobednika i ujedno pobednika u kategoriji slobodne teme proglašena je Kristina Omerović, studentkinja treće godine, sa besedom pod nazivom "Ratnik svetlosti".
Pobednik po izboru publike je takođe Kristina Omerović.
Nagradu "Veljko Guberina" za najpravničkiji govor dobila je LJubica Vujnović, studentkinja master studija, za govor na zadatu temu "Znanje ima granice, neznanje ih nema".
Treću nagradu u zadatoj temi osvojila je Nevena Obrenović, studentkinja treće godine, sa temom "Dum spiro spero". 

Treću nagradu u slobodnoj temi dobila je LJubica Pavlović, studentkinja četvrte godine, sa govorom na temu "Što je dopušteno".
Drugu nagradu u kategoriji zadate teme, na temu "Dum spiro spero", osvojila je Jovana Sretenović, studentkinja prve godine. 

Drugu nagradu u kategoriji slobodne teme osvojio je Nikola Vjetrović, student četvrte godine, sa govorom "Babaroga".
Prvu nagradu u zadatoj temi zaslužio je Janko Balšić, sa govorom na temu "Dum spiro spero". 
Prvu nagradu u kategoriji improvizacije podelili su Jovan Grubor i Milica Stojković, sa govorima na teme zadate na početku takmičenja - "Mnoštvo reči ne znači mnoštvo znanja" i "Ipak se okreće, ali dokle".
Čestitamo svim studentima i zahvaljujemo se gostima koji su svojim učešćem i dolaskom na takmičenje u besedništvu uveličali proslavu dana Svetog Save na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Galeriju slika sa takmičenja možete pogledati ovde.

Youtube plej lista

 


Svečana akademija posvećena danu Svetog Save

U ponedeljak, 27. januara 2020. održana je svečana akademija povodom dana Svetog Save. Akademija je otvorena nastupom akademskog hora "Obilić" AKUD "Branko Krsmanović" pod rukovodstvom dirigentkinje Ane Ćosović. Zatim se dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković, obratio diplomcima i ostalim prisutnima govorom kojim je kratko skrenuo pažnju na istorijat proslavljanja Svetog Save kao školske slave (uopšte, a naročito na Univerzitetu u Beogradu) i na neke najvažnije činjenice iz života Save Nemanjića i njegovog značaja za srpsku crkvu i državu, a posebno njihovo pravo. (Pun tekst govora možete videti ovde.) Svečanosti su prisustvovali su mnogi značajni predstavnici naše struke iz državne uprave i pravosuđa, a program je vodio prof. dr Vojislav Stanimirović, koji je svojim duhovitim opaskama i anegdotama u više navrata zasmejao ceo amfiteatar. 

Posle svečanog dela prešlo se na dodelu nagrada i pohvalnica. Prvo je dodeljena nagrada studentu generacije, Konstantinu Babiću, koji je diplomirao u septembru prošle godine sa prosečnom ocenom 10. Pored njega, pohvaljene su i Bojana Petrović i Jovana Đorđević, koje su sa istim prosekom diplomirale svega nekoliko dana kasnije.

Jovana Đorđević dobila je i nagradu iz fonda dr Dragoljuba Atanackovića za najbolji uspeh iz predmeta Katedre za Krivično pravo u generaciji 2015/2016. Nagradu je uručio prof. dr Đorđe Ignjatović.

Posle nekoliko godina pauze, obnovljen je i rad fondacije Alan Votson, sada u potpunosti sredstvima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na ovogodišnjem konkursu za najbolji rad na temu "Odnos države i crkve i pravni transplanti" pobedio je student treće godine Đorđe Stepić za rad posvećen našem Zakonu o crkvama i verskim zajednicama, a nagradu mu je uručio predsednik fondacije, prof. dr Sima Avramović.

Nagradu iz fonda „Radivoj B. Vasović, viši pravni savetnik i njegova porodica“, koja se dodeljuje studentu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu slabijeg materijalnog stanja, koji je sa odličnim uspehom završio osnovne akademske studije, dobio je Duško Vujović, a u ime Fakulteta ovu nagradu uručio je prof. dr Marko Đurđević.

Prvi put ove godine dodeljena je nagrada Zadužbine dr LJubice Škara Vidojević i dr Obrada Vidojevića. Nagrađeni su po jedan najbolji student treće i četvrte godine osnovnih studija, Sava Vojnović i Mihajlo Jovičić, i najbolji student master akademskih studija, Ilija Џamić. U ime Zadužbine prisutnima se obratio g. Ratomir Slijepčević, ali kako dobitnici nisu bili u mogućnosti da lično prime nagrade, uručivanje će se obaviti 18. februara. 

Konačno, dodeljeno je i više nagrada iz fonda našeg nekadašnjeg dekana, profesora Mirka Vasiljevića Nagradu za najboljeg studenta generacije dobio je Konstantin Babić. Upravni odbor Fondacije doneo je odluku da se nagrada za najbolje urađeni rad dodeli Katarini Kračun za rad iz oblasti Kompanijskog prava i Dimitriju Jovanoviću za rad iz oblasti Trgovinskog prava. Nagradu studentu osnovnih akademskih studija sa socijalnim potrebama koji redovno ispunjava svoje statutarne obaveze dobile su studentkinje Ana Kopunović iz Požege, studentkinja treće godine i Tamara Zdravković iz Beograda, studentkinja druge godine. Fondacija ove godine obeležava desetogodišnjicu postojanja, a do danas je nagradu dobio 81 student.

Pored nagrada, dodeljene su i zahvalnice studentima koji su postigli značajne uspehe na međunarodnim takmičenjima. Tako su zahvalnice dobili Miloš Marjanović i Janko Đorđević, koji su pobedili na debatnom turniru Univerziteta u Oksfordu i osvojili drugo mesto na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvuna Tajlandu. Pohvaljen je i tim našeg Fakulteta koji je osvojio prvo mesto na regionalnom takmičenju iz Kompanijskog prava "Big Deal": članovi tima bili su Mila Radosavljević, Dušan Nikolić, Nikola Lazić, Dušan Vasiljević i Katarina Milić, a trener tima doc. dr Jelena Lepetić. Konačno, na regionalnom takmičenju iz prava stranih ulaganja drugo mesto je osvojio tim koji su činili Aleksandar Kaluđerović, Stefan Jovanović, Sanja Petrović i Anja Mihajlović, a njihov trener je bio doc. dr Marko Jovanović. (O ovim studentskim uspesima smo već pisali u okviru vesti.)

Svečanost je završena podelom diploma, kao i pohvalnica studentima koji su prethodnu godinu studija završili sa prosekom preko 9.

Galeriju slika sa svečanosti možete pogledati ovde.

Individualne fotografije sa dodele diploma možete pogledati i preuzeti ovde i u ovoj galeriji, fizički u knjižari Fakulteta od sledeće nedelje.


 Naši studenti osvojili drugo mesto na Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu na Tajlandu

Na upravo završenom Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu koje se održalo na Tajlandu naši studenti su ostvarili neverovatan uspeh plasmanom u finale turnira u otvorenoj kategoriji (glavnoj kategoriji).

Na svetskom debatnom prvenstvu, koje je ove godine održano 40. put, Miloš Marjanović i Janko Đorđević (Pravni fakultet u Beogradu) ostvarili su istorijski uspeh plasmanom u finale turnira, u kome su osvojili drugo mesto. Na prvenstvu je učestvovalo preko 1000 studenata iz celog sveta.

U otvorenoj kategoriji pretežno se takmiče studenti kojima je engleski maternji jezik. Miloš i Janko su drugi tim u istoriji ovog takmičenja koji je stigao do finala ove kategorije, a da nije sa engleskog govornog područja. Na putu do finala, oni su pobedili timove iz Melburna, sa Oksforda, Harvarda, Jejla, dok su u samom finalu debatovali protiv timova sa Oksforda, Jejla i Makvari Univerziteta u Sidneju.

Takođe, naš student Đorđe Radosavljević i Marta Vasić (Fakultet političkih nauka u Beogradu) stigli su do četvrtfinala u kategoriji engleski kao drugi jezik.

Pored ovog ogromnog uspeha, Miloš Marjanović je proglašen za 2. najboljeg govornika, a Janko Đorđević za 4. najboljeg govornika u kategoriji engleski kao drugi jezik, dok je u kategoriji engleski kao strani jezik Marta Vasić zauzela 5. najbolje govorničko mesto, a Đorđe Radosavljević 10. mesto.


Održano predavanje prof. dr Aleksandra Gajića na temu „The Role of International and EU Law in the Political Process“ u okviru SEELS mreže

26. decembra 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu održano je predavanje prof. dr Aleksandra Gajića, glavnog pravnog savetnika u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije na temu „The Role of International and EU Law in the Political Process“. Predavanje je održano u okviru SEELS (South Eastern European Law School) mreže i projekta "Strenghtening the EU legal Studies in the SE Europe" čiji je aktivni učesnik Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Događaj je otvorila prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Jelena Lepetić, dok je prof. dr Maja Lukić Radović, koordinator na Pravnom fakultetu za sprovođenje SEELS projekta upoznala prisutne sa radom mreže kao i aktivnostima u okviru samog projekta. Nakon predavanja profesora dr Aleksandra Gajića i aktivne diskusije sa studentima na aktuelne teme međunarodnog i evropskog prava i politike, prisutni su imali priliku da se kroz prezentaciju asistenta Marije Vlajković bolje upoznaju sa radom naučnog časopisa SEE Law Journal (SEE LJ) kao i mogućnošću objavljivanja u istom.Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Nacionalne akademije za javnu upravu

Beograd, 25.12.2019 – Danas je u prostorijama Pravnog fakulteta potpisan Sporazum o saradnji između Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sporazum su potpisali prof. dr Zoran Mirković , dekan Pravnog fakulteta i Dražen Maravić, v.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu, sa ciljem uspostavljanja uspešne i kontinuirane saradnje u sprovođenju konkretnih zajedničkih aktivnosti. Saradnja dve institucije imaće obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju, a realizovaće se kroz povezivanje i objedinjavanje naučnih i stručnih resursa obe strane.

„Kroz zajednički rad unapredićemo programske i analitičko - istraživačke aktivnosti, kao i kvalitet rada obe institucije. Sa jedne strane studenti će imati mogućnost sticanja iskustva i praktičnih znanja u Akademiji, a sa druge strane profesori Pravnog fakulteta moći će da unaprede znanja naših zaposlenih i polaznika obuka, kroz organizaciju različitih tribina, predavanja, konferencija. Potpisivanje Sporazuma sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, predstavlja još jedan od načina širenja saradnje Akademije i obrazovnih institucija u cilju unapređenja procesa edukacije i načina rada“, izjavio je Dražen Maravić, v.d. direktora NAJU.

“Saradnja koju uspostavljaju naše institucije višestruko će doprineti unapređenju kvaliteta propisa i strateških dokumenata, kao i profesionalnosti, delotvornosti i efikasnosti funkcionisanja javne uprave na svim nivoima. Sa druge strane, Akademija i Pravni fakuletet će omogućiti da studenti, tokom svih faza studija, dobiju praktičnu dimenziju koja će im olakšati uključivanje u rad organa javne uprave i obezbediti odabir najkvalitetnijih predstavnika mladih generacija, u javnom interesu”, izjavio je dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković.

Neke od dogovorenih aktivnosti saradnje odnose se još i na zajedničko učestvovanje u realizaciji nacionalnih i međunarodnih naučno-razvojnih, istraživačkih i stručnih projekata iz oblasti prava, razvoj novih inovativnih tehnologija, procesa i usluga, nastalih primenom vlastitih ili tuđih rezultata naučnoistraživačkog rada, međusobnu dostupnost stručne i naučne literature, ali i razvoj izdavačke delatnosti u oblastima od obostranog interesa.


Forvm Romanvm: dr Џordž Samjueli održao predavanje "NATO, ICTY and Serbia"

Poslednje predavanje u klubu Forvm Romanvm u 2019. godini održao je 20. decembra dr Џordž Samjueli (George Szamuely), saradnik Instituta za globalnu politiku (Global Policy Institute) iz Londona, politički analitičar i kolumnista - a za našu zemlju, ipak, najpoznatiji i najznačajniji kao autor knjige "Bombs for Peace: NATO's Humanitarian War on Yugoslavia". Već na samom početku predavanja dr Samjueli je naglasio da je rat u Jugoslaviji - rat Zapada protiv nje - počeo 1991. godine, a da, po njegovom mišljenju, traje i dan danas. Predavanje se bavilo intervencijom zapadnih sila u sukob u Jugoslaviji (primarno radom Badinterove komisije), koje je naš gost okarakterisao kao grabljenje idealne prilike da se razruši jaka država na Balkanu koja je često predstavljala smetnju njihovim geopolitičkim planovima. Zatim se dr Samjueli fokusirao na rad Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju ('Haškog tribunala'), podvlačeći u kojoj meri je njegovo funkcionisanje bilo u suprotnosti sa kako pravilima, tako i dotadašnjom praksom Ujedinjenih nacija, i pokazujući na brojnim primerima kako su sud i tužilaštvo bili udruženi u poduhvatu da srpsku stranu po svaku cenu prikažu kao zločince i uzročnike sukoba. Kao jednu prepoznatljivu nit koja se provlači kroz sve faze zapadne intervencije na tlu (bivše) Jugoslavije istakao je neprincipijelnost i nekonzistentnost u primeni pravnih načela i normi - ono što je isticano kao opšte pravilo u jednom slučaju, prenebregavano je onda kada zapadnim silama nije odgovaralo. (Primera radi, nepovredivost granica jugoslovenskih republika isticana je kao nepremostiva prepreka za pripajanje Srbiji delova Hrvatske ili Bosne i Hercegovine naseljenih srpskim stanovništvom, ali je potpuno ignorisana u slučaju jednostranog otcepljenja Kosova.) Predavanje je izazvalo dugu i živu diskusiju, u kojoj je prominentnu ulogu igrao i prof. dr Branko Rakić, nekadašnji pravni savetnik Slobodana Miloševića, koji je podelio sa prisutnima neke slabije poznate činjenice o radu Tribunala, ali i o istorijskoj dimenziji evropske i naročito balkanske politike zapadnih sila.

Više fotografija možete videti ovde


 Održana naučna konferencija „150 godina od donošenja Ustava Srbije iz 1869. godine“

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u ponedeljak, 16. decembra 2019. godine, održana je naučna konferencija „150 godina od donošenja Ustava Srbije iz 1869. godine“. Ovom konferencijom obeležen je jubilej najdugovečnijeg ustava Kneževine i Kraljevine Srbije. Skup su prikladnim govorima otvorili višegodišnji profesor pravne istorije na našem Fakultetu, dr Dragoljub Popović i dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković. Rad konferencije odvijao se u dve sesije. U prvoj sesiji rasvetljene su istorijske okolnosti donošenja Ustava iz 1869. godine, čemu su posebno doprinele kolege sa Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i njegove uvodne odredbe. U okviru ove sesije izlagali su prof. dr Suzana Rajić, doc. dr Danko Leovac, doc. dr Nina Kršljanin i istraživač saradnik ms Danijel Radović. Druga sesija uglavnom je bila posvećena stavovima savremenika o Ustavu iz 1869. godine. U okviru ove sesije svoje referate predstavili su prof. dr Zoran Mirković, doc. dr Dalibor Đukić i ass. dr Uroš Stanković. Obe sesije okončane su zanimljivim diskusijama u kojima su kolege koje se bave različitim aspektima srpske istorije imali priliku da razmene stavove, informacije i rezultate svojih istraživanja. 

Snimak otvaranja konferencije možete pogledati ovde

Više fotografija možete videti ovde


Forvm Romanvm: ass. dr Uroš Stanković govorio o zakonodavnom radu Jovana Hadžića

Poslednje predavanje u jubilarnom ciklusu o Srpskom građanskom zakoniku i Jovanu Hadžiću održao je 13. decembra 2019. godine ass. dr Uroš Stanković sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Tema predavanja bila je "Zakonodavni rad Jovana Hadžića u Kneževini Srbiji 1837-1845". Otkrivajući nam rezultate svojih arhivskih istraživanja, od kojih neke još nije ni objavio, dr Stanković pokazao je kako je krug zakona kojima je Hadžić bio angažovan da se bavi širi nego što je poznato. Pored Građanskog zakonika po kojem se proslavio i više zakona iz oblasti uređenja centralnih državnih organa, gde je njegova uloga poznata stručnjacima, Hadžić je imao udela u pisanju i zakona o sudovima, vojsci, crkvenim vlastima, a pred kraj svog boravka u Srbiji angažovan je i za pisanje Krivičnog zakonika! Postojala je čak i ideja da bi ga trebalo zadužiti da napiše i komentar Građanskog zakonika, kao i procesne zakonike i njihove komentare - ali svi ovi poduhvati su, nažalost, propali kada je zbog sukoba sa Tomom Vučićem Perišićem Hadžić otpušten iz državne službe. Predavanje je bilo izuzetno zanimljivo i bogato životnim detaljima iz prepiske aktera dešavanja. 

Više fotografija na ovom linku.


 Održano XXVIII poresko veče - Oporezivanje i rodna ravnopravnost

Srpsko fiskalno društvo i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu su 13. decembra 2019. godine održali XXVIII poresko veče (Seminar iz Poreskog prava) koje je bilo posvećeno temi oporezivanje i rodna ravnopravnost. Pored pravnih i etičkih (vrednosnih) aspekata, rodna ravnopravnost se može posmatrati i kao važan preduslov za održivi razvoj jednog društva. Cilj XXVIII Poreske večeri je bio da omogući sagledavanje širine problema rodne neravnopravnosti u našem društvu, kao i prepoznavanje polazne osnove na koji način (i) poreska politika može uticati na njegovo rešavanje. Ona je održana istovremeno sa prvim sastankom kojim je, takođe na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, započet rad na stvaranju zajedničkog programa mastera prava i roda većeg broja evropskih univerziteta (LAWGEM) i predstavlja prvi doprinos poreske komponente tom procesu. Na samom otvaranju učesnike je pozdravila prof. dr Dragica Vujadinović, koja je i idejni tvorac zajedničkog master programa prava i roda, dok su naši predavači na XXVIII Poreskoj večeri bili:

·         Prof. dr Ivana Krstić, redovna profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

·         Prof. dr LJubinka Kovačević, vanredna profesorka Pravnog fakulteta Univerzitetau Beogradu,

·         Prof. Dr Jelena Žarković, vanredna profesorka Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

·         Sanja Nikolin, ekspertkinja za rodno odgovorno budžetiranje i aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije,

·         Doc. dr Svetislav V. Kostić, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta


Inicijalni sastanak povodom projekta "LAWGEM -pravo i rod"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je 12. i 13. decembra održan inicijalni (tzv. kick off) sastanak povodom implementacije međunarodnog naučnog projekta Erasmus Plus KA203 – Strateško partnerstvo u visokom obrazovanju, koji je Univerzitet u Beogradu, kao koordinator, dobio, za konkretni projektni poduhvat pod nazivom: Novi kvalitet obrazovanja kroz obrazovanje za rodnu ravnopravnost - Strateško partnerstvo za izgradnju master studijskog programa PRAVO I ROD (`New Quality in Education for Gender Equality - Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER` /LAWGEM/).

            U ime Uprave Pravnog fakulteta i u ime objektivno sprečenog dekana prof. dr Zorana Mirkovića, skup je otvorila prodekanica za međunarodnu saradnju doc. dr Jelena Lepetić, nakon čega je prisutne pozdravila rektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popović. Takođe, u svojstvu najviše predstavnice "pridruženog partnera" LAWGEM projekta, skup je pozdravila i  Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.

            Nosilac navedenog projekta je Univerzitet u Beogradu i njegov Pravni fakultet,  dok je koordinator projekta prof. dr Dragica Vujadinović. Pored Univerziteta u Beogradu, članovi Konzorcijuma kome je poverena implementacija projekta su:  Pravni fakultet Univerziteta LUMSA (Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma) iz Palerma, Italija; Fakultet za pravo, psihologiju i socijalni rad Univerziteta u Orebru (Örebro universitet), Švedska; Institut Evropa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zarlandu   (Universitat des Saarlandes), Nemačka; i Univerzitet u Kadizu (Universidad de Cadiz), Španija.

            Na inicijalnom sastanku bili su prisutni predstavnici svih članica Konzorcijuma, ukupno njih 13 (četvoro iz Španije, i po troje iz Nemačke, Švedske i Italije), kao i veliki broj članova istraživačkog tima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Svi istraživači su veoma aktivno učestvovali u razgovorima o sprovođenju projekta, kao i vrlo konkretno o prva dva predviđena intelektualna ishoda LAWGEM projekta, čije kreiranje je, zapravo, već u toku, a to su kurikulum master programa i upitnik za empirijsko istraživanje stavova o rodnoj ravnopravnosti  nastavnika i saradnika svih članica Konzorcijuma.

Drugog dana skupa, članovi istraživačkog tima bili su u prilici da prisustvuju predavanju o rodno osetljivom podučavanju pravnih disciplina, koje je održala prof. dr Johana Niemi sa Univerziteta Turku iz Finske. Ovo predavanje je organizovano uz podršku Misije OEBS u Beogradu, a predstavljalo je lepo polazište za otpočinjanje rada na izgradnji silabusa za predmete budućeg master studijskog programa "Pravo i rod".

Snimke sa sastanka i predavanja možete videti ovde

Više fotografija možete videti ovde


Forvm Romanvm: prof. dr Radoslav Eraković održao predavanje „Portreti savremenika u dnevničkim zapisima Jovana Hadžića“

6. decembra 2019. godine ciklus posvećen Srpskom građanskom zakoniku i Jovanu Hadžiću nastavljen je predavanjem „Portreti savremenika u dnevničkim zapisima Jovana Hadžića“. Predavanje je održao prof. dr Radoslav Eraković sa Odseka za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Slikajući svojim rečima živopisne scene, prikazao nam je kako su iz vizure Jovana Hadžića izgledali Knez Miloš i glavni među ustavobraniteljima, turski vezir, ruski i austijski poslanici... Od Hadžićevog prvog putovanja kroz Srbiju i tada politički rizične posete Karađorđevom grobu, preko sukoba sa Vukom Karadžićem, pa do proterivanja Miloša i uspostavljanja ustavobraniteljskog režima, videli smo sliku Srbije koja se tek oslobađa osmanske vlasti očima obrazovanog prečanina, koji je često imao problema da se uklopi u okruženje u Srbiji, ali čiji patriotizam se ne može dovesti u pitanje. Prof. Eraković nam je skrenuo pažnju i na u široj javnosti nedovoljno poznato moderno reizdanje Hadžićevog dnevnika iz 2013, zahvaljujući kojem se svi zainteresovani mogu upoznati sa njegovim uspomenama.

Više fotografija na ovom linku.


Studijsko putovanje  MEI generacije 2018/19

Studenti master studija evropskih integracija (MEI), generacija 2018/2019, imali su priliku da uz dragocenu podršku Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit - IRZ, posete gotovo sve važne evropske institucije i steknu nova znanja i inovativno akademsko i profesionalno iskustvo. Studijsko putovanje je trajalo od 3. decembra do 8. decembra 2019. godine. Grupa je u utorak, 3. decembra, prvo posetila Savet Evrope.

Nakon uvodnog predavanja ECRI-a, održana je prezentacija o Istambulskoj konvenciji i radu Saveta Evrope na sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Studenti su zatim imali priliku da prisustvuju prezentaciji posvećenoj HELP-u: e-learning  platformi u oblasti ljudskih prava koja sadrži vrlo veliki skup resursa vezanih za ECHR. Ovi resursi su dostupni on-line i prevedeni su na nekoliko jezika. Podaci na platformi se stalno ažuriraju, tako da se može kontinuirano pratiti evolucija informacija. Studenti su imali i priliku da postavljaju pitanja u vezi sa funkcionisanjem platforme i dobili su jasne, direktne i sažete odgovore. Pored toga, neki od njih su čak uspeli da naprave sopstveni nalog i na licu mesta vide kako izgleda korišćenje ove platforme. Popodne je grupa posetila Evropski sud za ljudska prava i sastala se sa našim profesorom Brankom Lubardom, koji je trenutno sudija Evropskog suda za ljudska prava i koji je studentima govorio o tome kakav je tok jednog slučaja od trenutka kada uđe u Sud.U sredu, 4. decembra, grupa je posetila Evropski sud za ljudska prava.

 Studenti su prisustvovali raspravi u slučaju Mugemangango v. Belguim (br. 310/15), koji se odnosi na jedan postizborni spor u Belgiji. Naime, g. Mugemangango tvrdi da u postupku ispitivanja žalbe koju je podneo Valonskom parlamentu u cilju osporavanja rezultata izbora nisu poštovani minimalni proceduralni zaštitni mehanizmi protiv samovolje, između ostalog i zato što je Valonski parlament bio jedini organ nadležan za odlučivanje o njegovoj žalbi. Popodne je grupa posetila Evropski parlament. Grupa je obišla zgradu, i uz pomoć brošura i elektronskih vodiča upoznala se sa detaljima o svakom delu zgrade.

U četvrtak, 5. decembra, grupa je posetila Sud pravde Evropske unije.Studenti su prisustvovali raspravi u slučaju broj C-74/19 Transportes Aereos Portugueses (TAP), koji se odnosi na pozivanje avioprevoznika na vanredne okolnosti usled ponašanja nesavesnog putnika. TAP je odbio da isplati nadoknade za kašnjenje leta (propušteni let) smatrajući ponašanje nesavesnog putnika za vanrednu okolnost.Studenti su zatim obišli zgradu suda tokom koje su se upoznali sa arhitekturom i istorijom suda.Sudija Suda pravde EU, Marko Ilešić, istaknuti profesor privrednog prava na ljubljanskom Pravnom fakultetu, održao je predavanje o svom radu u sudu, a zatim učestvovao u zanimljivoj diskusiji sa članovima grupe.U petak, 6. decembra, grupa je posetila Nemački savezni ustavni sud. Nakon obilaska zgrade suda, grupa je pogledala nekoliko kratkih filmova o istoriji i funkcionisanju Suda, a zatim je posetila i biblioteku Suda.

Izuzetan utisak na grupu ostavila je sudija Nemačkog saveznog ustavnog suda Suzana Ber (Susanne Baer). Ona im je objasnila kako se odluke nemačkog ustavnog suda usaglašavaju sa pravom EU, jer je njihov „Sveti Gral“ nemački Ustav. Studenti su takođe saznali da se javne rasprave zakazuju samo vanredno, kada sudijama treba više informacija o činjenicama slučaja. Nakon završetka sastanka sa sudijom Ber, zvanični deo studijskog putovanja je završen.


Održana simulacija "Anaxagoras of Clazomenae on Trial at Athens" pod vođstvom prof. Viktora Kastelanija

6. decembra 2019. godine klub Forvm Romanvm ponovo je imao zadovoljstvo da bude domaćin sad već tradicionalne simulacije antičkog suđenja našeg dragog gosta, profesora Viktora Kastelanija (Victor Castellani) sa Univerziteta u Denveru. Ove godine na optuženičkoj klupi atinske sudnice našao se ni manje, ni više, nego Anaksagora, čuveni grčki filozof. Na teret su mu bili stavljeni ozbiljni prestupi – sofizam, ateizam, bogohuljenje i kvarenje omladine, a sve to zbog njegovih kontroverznih učenja, koja su bila trn u oku grupi konzervativnih građana Atine. Učesnici suđenja bili su studenti prve godine sa stručne grupe za Uporednu pravnu tradiciju: magistrat je bio Viktor Radomirović, na strani optužbe govorili su Petra Stanojević, Martin Marek i Anđela Ristanović, odbranu su predstavljali Nikola Gašparić, Jovana Jovanović i Stefan Dobraš, dok je sam prof. Kastelani bio Anaksagora lično. Iako je u sudnici bilo napeto, porotnici (koje su predstavljali naši forumaši u publici) su odlučili da Anaksagora nije kriv, i time su pokazali da je Atina ipak bila jedan napredan polis koji je shvatao i cenio značaj nauke i slobode misli i govora.

Više fotografija na ovom linku.


Održan naučni skup "Živojin M. Perić: Ličnost i delo"

   U zajedničkoj organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti 5. i 6. decembra 2019. godine održan je naučni skup "Živojin M. Perić: Ličnost i delo". Ova konferencija predstavljala je finalni događaj u okviru prošle godine započetog obeležavanja 150-godišnjice od rođenja Živojina Perića (1868-1953), dugogodišnjeg profesora našeg Fakulteta i dopisnog člana SKA (kasnije SANU). Prethodno je već u okviru jubileja izdata Bibliografija Živojina M. Perića sa hronologijom života i rada (autora Dobrila Aranitovića i Jovice Trkulje) i organizovana stalna izložbena postavka "Živojin M. Perić: Život i delo" u slušaonici III Pravnog fakulteta, koja nosi njegovo ime.

   Na otvaranju skupa prisutnima su se obratili predsednik SANU, akademik Vladimir Kostić, dekan Prvnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković, i predsednica Organizacionog odbora, prof. dr Marija Draškić.

Snimak svečanog otvaranja možete pogledati ovde

  Rad konferencije se odvijao u pet sesija. Prve dve bile su posvećene doprinosu koji je Živojin Perić ostvario u oblasti građanskog prava: u okviru toga, prva se bavila različitim civilističkim temama, a druga u celosti obligacionim pravom. Treća sesija bila je posvećena teorijskoj misli Živojina Perića, četvrta njegovim radovima o međunarodnom pravu i federalizmu, dok se peta sesija bavila Perićevim životom i interesovanjima manje zastupljenim u njegovom delu. U radu konferencije je učestvovalo preko dvadeset učesnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, među kojima je bio veliki broj nastavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U publici je bilo mnogo kako stručnjaka, tako i studenata, a skupu je prisustvovalo i dvoje članova porodice Perić.

Govor dekana na zatvaranju skupa možete videti ovde

    U okviru skupa održana je i premijera dokumentarnog filma "Živojin Perić: profesor mimo vremena" režisera Nikole Avramova, snimljenog u produkciji Pravnog fakulteta u okviru obeležavanja godišnjice. Naši nastavnici učestvovali su kao gosti i stručni konsultanti pri izradi filma, a uz njegovu pomoć će i šira javnost moći da se upozna sa likom i delom profesora Perića.

Više fotografija možete videti ovde

 

Forvm Romanvm: prof. dr Marko Đurđević govorio o  izmenama i dopunama Srpskog građanskog zakonika u prvih 20 godina njegovog važenja

29. novembra 2019. Forum je nastavio ciklus posvećen 175-godišnjici Građanskog zakonika za Kneževinu Srbiju predavanjem prof. dr Marka Đurđevića „Izmene i dopune Srpskog građanskog zakonika u prvih 20 godina njegovog važenja“. Čuli smo kako su u ovom početnom periodu izmene, dopune i autentična tumačenja Zakonika sprovođeni putem kratkih zakona izdavanih u službenom glasilu Kneževine Srbije, a da se tek kasnije pristupilo njihovom sistematizovanju i integrisanju u tekst Zakonika. Ove prvobitne intervencije se nisu, kako bi se moglo pomisliti, ticale onih oblasti koje su naišle na negativan odziv prvih kritičara Zakonika (Šeroglića i Matića), već su bile izazvane poteškoćama na koje su sudovi nailaizili u njegovoj primeni i, po oceni profesora Đurđevića, nisu predstavljale suštinsku evoluciju Zakonika. Posle predavanja se razvila i zanimljiva diskusija kako o Zakoniku iz 1844. godine, tako i o njegovom potencijalnom nasledniku.

Više fotografija na ovom linku.


Naši studenti pobedilina takmičenju iz Kompanijskog prava -  BIG DEAL

Tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu osvojio je prvo mesto na regionalnom takmičenju iz Kompanijskog prava pod nazivom Big Deal  u organizaciji TLA – Top-Tier Legal Adriatic koje se održava na engleskom jeziku. Naš Fakultet su predstavljali: Mila Radosavljević, Dušan Nikolić (studenti master studija), Nikola Lazić, Dušan Vasiljević i Katarina Milić (studenti četvrte godine), pod mentorstvom doc. dr. Jelene Lepetić. Domaćin takmičenja, koje je održano 28. i 29. novembra 2019. godine, bio je Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Takmičenje Big Deal predstavlja simulaciju transakcije preuzimanja i spajanja privrednih društava. Zadatak studenata bio je da se stave u ulogu advokata i da po obavljenoj analizi dostavljene dokumentacije sačine due diligence izveštaj i ugovor o prodaji udela u društvu sa ograničenom odgovornošću (share purchase agreement). Nakon predstavljanja sačinjenih dokumenata i odgovora na pitanja, u finale su prošli timovi Pravnog fakulteta Univerziteta u LJubljani i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Timovi su dobili zadatak da vode pregovore o ugovoru članova društva (shareholders’ agreement) i na najbolji način zaštite interese svog klijenta. Jednoglasnom odlukom komisije pobedu je odneo tim našeg Fakulteta, pri čemu su čak tri studenta iz našeg tima proglašena za izuzetne govornike, što je presedan u istoriji ovog takmičenja. Mila Radosavljević, Dušan Nikolić i Katarina Milić dobili su mogućnost da obave pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Janković, Popović & Mitić.

Tim Fakulteta se zahvaljuje svima koji su im pomogli svojim savetima i podrškom.


Tim Pravnog fakulteta osvojio drugo mesto na regionalnom takmičenju iz prava stranih ulaganja


Studenti našeg fakulteta osvojili su drugo mesto na regionalnom takmičenju iz prava stranih ulaganja u okviru međunarodnog takmičenja Frankfurt Investment Arbitration Moot Court, koje se održavalo u periodu od 19. do 23. novembra 2019. godine u Skoplju. Takmičenje je praćeno zimskom školom na temu Investments and Dispute Resolution Instruments, u kojoj su studenti imali priliku da se upoznaju sa aktuelnim temama iz oblasti investicione arbitraže, kao što su transparentnost, novi razvojni trendovi u konvencijama za zaštitu investitora, personalna jurisdikcija IKSID-a, konstitucija arbitražnih tribunala i odgovornost države. Takmičenje i zimska škola su se održavali na Pravnom fakultetu Univerziteta Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju, pod organizacijom i sponzorstvom Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Članovi tima koji su predstavljali Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu su studenti master i osnovnih studija Stefan Jovanović, Aleksandar Kaluđerović, Anja Mihajlović i Sanja Petrović, Tim je pripremao doc. dr Marko Jovanović. Osim beogradskog tima učestovali su i timovi iz Sarajeva, Zenice, Podgorice i Skoplja.

Nakon zimske škole u kojoj su predavanja držali Arne Fuchs iz advokatske kancelarije McDermott Will & Emery i organizator Frankfurt Investment Arbitration Moot Court, Judith Knieper iz Sekretarijata UNCITRAL-a, trener beogradskog tima Marko Jovanović i predstavnici Pravnog fakulteta u Skoplju, pristupilo se takmičenju. Beogradski tim je ukrstio snage sa timom iz Skoplja i Zenice, jednom na strani tužilaca, a drugi put na strani tuženih. I zimska škola i regionalno takmičenje bili su sprovedeni na engleskom jeziku.

Putovanje u Skoplje beogradskog tima bila je samo uvertira za međunarodno takmičenje iz investicione arbitraže koje će biti odžano prve nedelje marta 2020. godine u Frankfurtu. Gorepomenuti članovi tima se, zajedno sa mentorom, već nekoliko meseci spremaju da svoje znanje iz prava stranih ulaganja i arbitraže, kao i verbalne sposobnosti, ukrste sa drugim timovima sa 45 fakulteta iz celog sveta.


Svečanost povodom otvaranja Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo

U petak, 22. novembra 2019. godine, u konferencijskoj sali Pravnog fakulteta je održana svečanost kojom je obeležen početka rada Žan Mone Katedre za evropsko ekološko pravo. Na svečanosti su predstavljeni predavači i teme koje će biti analizirane na Pravnoj klinici za ekološko pravo, kao prvom u nizu kurseva organizovanih pod okriljem Katedre.

Na svečanosti su govorili prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta, Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, Andrea Oricio, ambasador Misije OEBS-a u Srbiji, Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Olja Jovičić, generalni sekretar Stručne službe Zaštitnika građana. Moderator skupa je bila prof. dr Mirjana Drenovak-Ivanović, nosilac Žan Mone Katedre za evropsko ekološko pravo.

 

 

Prof. dr Zoran Mirković je uručio Zahvalnicu ambasadoru Misije OEBS-a u Srbiji za podršku u organizovanju i radu Pravne klinike za ekološko pravo koju je do sada pohađalo pet generacija studenata osnovnih, master i doktorskih studija.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je odlukom Evropske komisije o Žan Mone aktivnostima u okviru ERAZMUS+ programa dobio Žan Mone Katedru za evropsko ekološko pravo (Jean Monnet Chair in European Environmental Law). Program rada Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo traje od 1. septembra 2019. godine do 1. septembra 2022. godine. U izvođnju nastave i aktivnosti koje se organizuju u formi seminara, okruglih stolova, letnjih škola, obuka za državne službenike, obuka za sudije i tužioce i konferencija učestvuju i asistentkinje našeg fakulteta Bojana Todorović i Marija Vlajković.

Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo će objediniti predmete i kurseve koji su  do sada uspešno razvijani na našem fakultetu kako bi se uvođenjem novih metoda edukacije i boljeg povezivanja programa omogućio dalji razvoj oblasti ekološkog prava. Projektom su planirani programi koji će omogućiti edukaciju ne samo studenata osnovnih, master i doktorskih studija u odlasti ekološkog prava EU i prakse Evropskog suda pravde, već i sudija, advokata, državnih službenika.

Projektom je predviđeno da se novine uvode u izvođenje nastave u okviru 5 postojećih predmeta (Ekološko pravo, Ekološko pravo i politika EU, Pravna klinika za ekološko pravo, Pristup pravdi u ekološkim stvarima, Zaštita životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu), uz uvođenje 7 novih kurseva (Izazovi evropskog zakonodavstva u primeni sistema za trgovinu emisijama sa efektom staklene bašte, Promene upravnog postupka u cilju prenošenja ekološkog acquis-a, Pravo klimatskih promena, Uvod u ekološko pravo EU, Uticaj prakse ESP na promenu ekološkog prava, Harmonizacija prava Srbije sa ekološkim pravom EU, Sistemi obaveštavanja o ekološkom pravu EU: izvori i baze podataka). U programu je i novi kurs za studente osnovnih studija Pravo klimatskih promena, kao izborni predmet na 4. godini studija (letnji semestar).


Forvm Romanvm: Prof. dr Miodrag Orlić održao predavanje „Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije: nasleđe i nove ideje“

22. novembra 2019. treće predavanje u ciklusu kluba Forvm Romanvm o Srpskom građanskom zakoniku održao je prof. dr Miodrag Orlić, doajen našeg građanskog prava, inostrani član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, predsednik Udruženja pravnika Srbije i dugogodišnji član Komisije za izradu Građanskog Zakonika. Tema njegovog predavanja bila je „Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije: nasleđe i nove ideje“. Predavanje je započeo kratkim predstavljanjem trojice najvećih srpskih zakonodavaca u oblasti građanskog prava – Jovana Hadžića, Valtazara Bogišića i Mihaila Konstantinovića, kao i stranih uticaja koji su njih formirali kao naučnike. Elegantno smenjujući prikaz šireg plana sa konkretnim primerima, prof. Orlić nam je prikazao glavna dostignuća i probleme različitih faza i pokušaja kodifikovanja građanskog prava u Srbiji. Naročit akcenat je bacio na značaj zakonodavnog rada profesora Mihaila Konstantinovića – kako zakona koji su usvojeni, tako i poznate Skice za zakonik o obligacijama i ugovorima – za donošenje nove srpske građanskopravne kodifikacije. U publici je bilo svih od brucoša do profesora u penziji, a diskusija je dodirnula i pravnoistorijska i pozitivnopravna pitanja, pa i ono najvažnije pitanje de lege ferenda – kakav mora biti zakonik da bi zaista predstavljao vrednost i za buduće generacije?


Druga regionalna konferencija iz obligacionog prava

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu bio je domaćin Druge regionalne konferencije iz obligacionog prava, koja okuplja istaknute civiliste iz zemalja bivše Jugoslavije. Konferenciju su organizovali prof. dr Marija Karanikić Mirić, prof. dr Marko Đurđević i prof. dr Miloš Živković. Na konferenciji, koja je održana 14. i 15. novembra, učestvovalo je 18 nastavnika iz Slovenije, Hrvatske i Srbije. Referati o raznim temama iz obligacionog prava privukli su pažnju brojne publike i podstakli živu stručnu raspravu.

Izlagali su: prof. dr Miha Juhart, prof. dr Peter Grilc, prof. dr Damjan Možina i asist. dr Karmen Lutman (svi sa Pravnog fakulteta u LJubljani), zatim doc. dr Matija Damjan, prof. dr Tatjana Josipović, prof. dr Marko Baretić, prof. dr Saša Nikšić, doc. dr Ivana Kanceljak (svi sa Pravnog fakulteta u Zagrebu), prof. dr Marija Draškić, prof. dr Marko Đurđević, prof. dr Marija Karanikić Mirić, prof. dr Miloš Živković, prof. dr Nataša Petrović Tomić, doc. dr Nenad Tešić, doc. dr Katarina Dolović Bojić, doc. dr Snežana Dabić (svi sa Pravnog fakulteta u Beogradu) i prof. dr Dušan Nikolić (sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu).

Pravni fakultet u Zagrebu dodelio je Pravnom fakultetu u Beogradu svoju počasnu plaketu kako bi se obeležio nastavak regionalne akademske saradnje na najvišem nivou. Gost Pravnog fakulteta u Beogradu bio je, nakon dugog vremena, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof. dr Igor Gliha, koji je dekanu Pravnog fakulteta u Beogradu, prof. dr Zoranu Mirkoviću, uručio počasnu plaketu.

Prva regionalna konferencija iz obligacionog prava održana je 2018. godine na Pravnom fakultetu u LJubljani, povodom 40 godina od usvajanja Zakona o obligacionim odnosima. Konferencija u Beogradu je nastavak te vredne i uspešne regionalne saradnje, koja će se nastaviti i sledeće godine na trećoj konferenciji koja treba da se održi na Pravnom fakultetu u Zagrebu.


Forvm Romanvm: Prof. dr Zoran Mirković održao predavanje "Uvodna pravila i uvođenje u život Srpskog građanskog zakonika"

15. novembra 2019. drugo predavanje u ciklusu posvećenom Srpskom građanskom zakoniku i Jovanu Hadžiću održao je naš dekan, prof. dr Zoran Mirković. Naziv predavanja bio je „Uvodna pravila i uvođenje u život Srpskog građanskog zakonika“, a profesor se fokusirao na prvi deo uvodnih odredbi Zakonika, koji je na prvi pogled dovoljno sličan uvodnim normama Austrijskog građanskog zakonika da ih je većina autora smatrala preuzetim odande, dok zapravo pokazuju visok stepen razlikovanja i originalnosti. Analizu samih odredbi prof. Mirković je spojio sa prikazivanjem prilika koje su važile u vreme donošenja Zakonika, poput masovne nepismenosti srpskih sudija ili režima kapitulacija koji je još uvek važio za strane podanike na srpskom tlu, budući da je Srbija još uvek bila deo Osmanskog carstva. Na taj način, pokazao je motivaciju Jovana Hadžića za uvođenje određenih rešenja koja mogu delovati neobično (npr. norme sročene tako da sugerišu personalni princip primene prava) ili barem odstupaju od austrijskog uzora (npr. uvođenje običaja kao supsidijarnog izvora prava), ali i objasnio kako je morao izgledati početak primene ovog akta koji je predstavljao prekretnicu u razvoju prava Kneževine Srbije. Publika je pratila predavanje sa velikim interesovanjem, te se na kraju razvila izuzetno bogata diskusija.


Futsal reprezentacija Pravnog fakulteta odbranila titulu

Na Petom Svetskom međuuniverzitetskom prvenstvu (World InterUniversities Championship) koje je održano u Puli od 12. do 16. novembra ove godine, futsaleri Pravnog fakulteta odbranili su titulu svetskih univerzitetskih prvaka osvojenu prošle godine u Barseloni.

Na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, koje je okupilo 32 ekipe sa svih krajeva sveta, Pravni fakultet je do titule stigao bez poraza, u finalu savladavši rivale iz Libije rezultatom 5:1.

Naši reprezentativci - dvostruki uzastopni šampioni Lige Univerziteta u Beogradu, okosnica futsal selekcije Beogradskog univerziteta kao dvostrukog uzastopnog prvaka Srbije, aktuelni osvajači Evropskog kupa u Milanu - ovim trijumfom obezbedili su direktan plasman na Mediteranske univerzitetske igre u Bejrutu i naredno Šesto Svetsko međuuniverzitetsko prvenstvo u Rimu 2020. godine.

Zlato su odbranili Marko Badovinac, Nikola Vićić (kapiten), Nikola Ristanović, Strahinja Petrov, Nikola Matijević, Filip Minić, Nikola Arsić, Ivan Nikotović, Aleksandar Fric, Jovan Ristanović, Marko Lazić i Đorđe Vrljanac. Šef naše delegacije bio je Matija Burić.

Selektor reprezentacije, prof. dr Vladimir Vuletić, ističe da je ovo neponovljiva generacija univerzitetskog futsala u Srbiji, ali i upozorava da Beograd i Srbiju u julu 2020. godine čeka organizacija Evropskih univerzitetskih igara, te da je u tom smislu krajnje vreme da se univerzitetskom sportu pristupi mnogo ozbiljnije i kvalitetnije nego do sada.


DODATNI KURS: Pisanje pravnih akata i krivična dela u vezi sa opojnim drogama u Sjedinjenim Američkim Državama

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je imao priliku da ugosti gospođu Marisu Mol Bostik (Marrisa Molé Bostick), advokaticu i profesorku prava iz Sjedinjenih Američkih Država. Gospođa Bostik je održala seriju predavanja na temu „Pisanje pravnih akata i krivična dela u vezi sa opojnim drogama u Sjedinjenim Američkim Državama“ u periodu od 1. novembra do 14. novembra 2019. godine.

Studenti osnovnih i poslediplomskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su imali priliku da se tokom dodatnog kursa na interaktivan način upoznaju sa bitnim karakteristikama krivičnog postupka u SAD-u. Predavanja su bila posvećena izvorima prava, teorijskim osnovama i praktičnim veštinama pisanja pravnih akata, kao i razumevanju i razlikovanju precedenata. Koristeći studije slučaja, studenti su unapredili znanja o pravnoj argumentaciji, osnovnom i unakrsnom ispitivanju i završnoj reči.  Studije slučaja podstakle su brojna pitanja polaznika kursa.

 

 


 Uspeh studenata Pravnog fakulteta na međunarodnom takmičenju iz stečajnog prava

Tim studenata Pravnog fakulteta u Beogradu se kvalifikovao u osminu finala prestižnog međunarodnog takmičenja „Ian Fletcher International Insolvency Law Moot“. Od ukupno dvadeset i osam timova, na osnovu kvaliteta pisanih podnesaka, tim Pravnog fakulteta je proglašen za jedan od osam najboljih timova koji će učestvovati u završnoj fazi takmičenja od 7. do 9. februara 2020. godine u Londonu. Takmičenje se održava u organizaciji INSOL International i International Insolvency Institute.

Članovi fakultetskog tima Vera Kojić, Ines Janićijević, Ksenija Џipković i David Spaić su radili na rešavanju slučaja i pripremi pisanih podnesaka više od dva meseca, kako bi što bolje predstavili Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Studenti istražuju i pripremaju se pod mentorstvom ass. Nikole Ilića, dok ceo tim predvode dvojica profesora, prof. dr Vuk Radović i prof. dr Branko Radulović, čiji su saveti, iskustvo i posvećenost pružili studentima ogromnu podršku.

Učešće studentskog tima u završnoj fazi međunarodnog takmičenja je moguće zahvaljujući pomoći doc. dr Milene Đorđević, koordinatora moot court aktivnosti na fakultetu, i pomoći uprave fakulteta. Takođe, odlazak fakultetskog tima u London ne bi bio moguć bez podrške International Finance Corporation Serbia (IFC).


Srpski studenti ostvarili istorijski uspeh na Oksfordu  

Na upravo završenom prestižnom debatnom turniru na Univerzitetu Oksford - Oxford Intervarsity 2019 - naši studenti Miloš Marjanović i Janko Đorđević ostvarili su ogroman uspeh i pobedili u finalu turnira u otvorenoj kategoriji (glavnoj kategoriji). 

Oxford Intervarsity je jedan od najprestižnijih i najstarijih debatnih turnira koji se održava već više od 50 godina. Ove godine na turniru je učestvovalo preko 250 studenata iz celog sveta. U otvorenoj kategoriji pretežno se takmiče studenti kojima je engleski maternji jezik. 

Prvi put u istoriji ovog turnira je tim koji nije sa engleskog govornog područja osvojio finale ove kategorije. Naši studenti su se u finalu takmičili protiv timova sa Univerziteta Harvard (SAD), LSE Univerziteta (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Univerziteta Hart Haus (Kanada). Tema završne debate u kojoj je tim Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu odneo pobedu bila je "Ovaj dom žali zbog ujedinjenja Nemačke posle pada Berlinskog zida".

Pored ovog velikog uspeha tima, naši studenti osvojili su i velika lična priznanja: Miloš Marjanović je proglašen za najboljeg govornika turnira, dok je Janko Đorđević među govornicima osvojio šesto mesto. 

Miloš i Janko će predstavljati Univerzitet u Beogradu i na ovogodišnjem Svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu, koje će se održati krajem decembra na Tajlandu.

 

 

 


Predavanjem prof. Sime Avramovića otvoren ciklus o Srpskom građanskom zakoniku i Jovanu Hadžiću

8. novembra 2019. u klubu Forvm Romanvm započet je tematski ciklus predavanja posvećenih dvostrukom jubileju – 175 godina od donošenja Građanskog zakonika za Kneževinu Srbiju (1844) i 150 godina od smrti njegovog zakonopisca, Jovana Hadžića (1799-1869). Prvo predavanje u ciklusu održao je naš profesor Sima Avramović, na temu „Srpski građanski zakonik i njegovi protivnici: uzroci i motivi“. Od njega smo čuli kako je teklo donošenje Zakonika i ko je sve u različitim periodima kritikovao Hadžićev rad na njemu – počev od savremenika kao što su Vuk Karadžić i Pavle Šeroglić, preko prvog komentatora Zakonika Dimitrija Matića i njegovog nesuđenog revizioniste Nikole Krstića, pa do kasnijih poznatih srpskih i jugoslovenskih civilista, kao što su Živojin Perić, Andra Đorđević i Dragoljub Aranđelović. Objašnjavajući u kojim je oblastima i iz kojih razloga svako od njih kritikovao Zakonik i Hadžića, prof. Avramović pokazao je da je Hadžiću uglavnom zamerano ono za šta on objektivno ne može snositi nikakvu odgovornost, te da su neki negativni stavovi nekritički preuzimani od kasnijih autora uprkos svom slabom činjeničnom utemeljenju. Za sam kraj prof. Avramović je sačuvao poslasticu – citate iz Hadžićeve knjige Duh naroda srbskog, kojima je poljuljao uvreženu predstavu o njemu kao o nedvosmislenom pristalici prirodnopravne škole.


 Dodatni kurs: Američko ustavno pravo i federalna sudska praksa u parničnim postupcima

U saradnji sa Centrom za međunarodne pravne studije iz Salcburga, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je imao priliku da ugosti gospodina Patrika MekNaltija (Patrick McNulty), člana Advokatske komore Ajove (SAD). Gospodin MekNalti je održao seriju predavanja o američkom ustavnom pravu i sudskom postupku u periodu od 21. oktobra do 31. oktobra 2019. godine.

Tokom dvonedeljnog kursa, studenti osnovnih i poslediplomskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu imali su priliku da iz perspektive iskusnog advokata nešto više nauče o Ustavu SAD i njegovim amandmanima. Gostujući predavač je predstavio sadržajan i interesantan program koji je obuhvatio glavne odlike parničnog postupka u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i pitanje uloge sudije, advokata i porote u ovom postupku. Polaznici kursa su se upoznali sa “evolucijom” američkog ustava putem ustavnih amandmana.


 U klubu Forvm Romanvm promovisana knjiga "Iznenađenje" Radoslava Duje Nedića

1. novembra 2019. godine održana je promocija knjige „Iznenađenje“ autora Radoslava Duje Nedića, koji nam je još jednom pokazao kako se može ispoljiti kreativnost povezivanjem pravničkog poziva i književnosti. Osim što iza sebe ima uspešnu advokatsku i diplomatsku karijeru, autor je i plodotvoran pisac koji je ovom prilikom održao čak treću promociju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – prva je bila 2001. povodom knjige „Moj roman“, a druga 2018. povodom knjige „Advokatske priče. Promociju je pozdravnim govorom otvorio profesor dr Sima Avramović, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što Forvm Romanvm ponovo ima priliku da ugosti autora, a potom su se i ostali govornici obratili prisutnima. Na veliku žalost, književnica Milica Jeftimijević Lilić i pesnik Adam Puslojić su usled bolesti bili prinuđeni da izostanu, tako da su utiske o knjizi, kao i o ostalim delima autora, izrazile Dujine kolege – pravnici: advokat Vladimir Petrović, ambasador, diplomata, kolumnista i pisac kratkih priča Đorđe Misajlovski i advokat Nebojša Perović. Odlomke iz knjige je, u pauzama između govornika, čitao David Vučinić, naš nekadašnji student (i sada student master studija), pobednik na takmičenju u besedništvu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i drugi najbolji govornik na međunarodnom takmičenju iz oblasti arbitraže i međunarodnog privrednog prava, Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.Profesor Bujuklić održao jubilarno 40-godišnje predavanje o Hilandaru u klubu Forvm Romanvm

25. oktobra 2019. prof. dr Žika Bujuklić, legenda našeg Rimskog prava, održao je svoje redovno – ali ove godine posebno – predavanje o Hilandaru. Ovim predavanjem obeleženo je 40 godina interesovanja profesora Bujuklića za ovaj najznačajniji srpski manastir, posećivanja Svete gore skoro svake godine i držanja predavanja na tu temu studentima, starim forumašima i ostaloj zainteresovanoj publici. I ovo jubilarno predavanje je, kao i ranija, predstavljalo kombinaciju putopisa sa putovanja profesora Bujuklića na Svetu goru počev od prvog puta 1980. godine, propraćenog brojnim fotografijama, sa pričom o istoriji Hilandara i njegovom značaju za srpsku istoriju. Kao i na predavanjima iz Rimskog prava, profesor Bujuklić uspeo je da napuni amfiteatar V – „Radomir Lukić“, a publika je s velikim interesovanjem slušala predavanje oko tri sata.


 Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta i Advokatske komore Beograda

Sa velikim zadovoljstvom ističemo da je 25. oktobra 2019. godine zaključen Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta i Advokatske komore Beograda. Ovaj Sporazum zaključen je pred velikim brojem advokata, visokim nosiocima sudske, zakonodavne i izvršne vlasti, a na „Drugom advokatskom savetovanju“ koje se održavalo na Zlatiboru od 25. do 27. oktobra 2019. godine.

U ime Pravnog fakulteta navedeni Sporazum potpisao je dekan, prof. dr Zoran Mirković, a u ime Advokatske komore Beograda predsednik ove komore, advokat Jugoslav Tintor. U delegaciji Pravnog fakulteta bio je još prof. dr Bojan Milisavljević, prodekan za nastavu, a prisustvovali su i sudije Ustavnog suda Srbije i profesori Pravnog fakulteta prof. dr Milan Škulić i Vladan Petrov, kao i docenti Uroš Novaković, Miloš Zdravković i Sanja Gligić.

Potpisivanje Sporazuma je pozdravljeno od svih prisutnih i istaknuto je da će se na ovaj način bitno unaprediti vršenje advokatske profesije. Sporazum podrazumeva organizovanje studentske prakse u izabranim advokatskim kancelarijama, kako bi se studenti Pravnog fakulteta već tokom studija, upoznali sa osnovnim elementima vršenja advokatske profesije. Na ovaj način obezbediće se i buduća objektivna selekcija najboljeg kadra za obavljanje pripravničkog staža u advokatskim kancelarijama od strane svršenih studenata.

Pored navedenog, predmet Sporazuma je zajedničko organizovanje stručnih radionica, seminara i okruglih stolova. Sporazum predviđa i zajedničko organizovanje pripreme za pravosudni ispit koja je ranije bila organizovana na Pravnom fakultetu, ali sada uz učešće brojnih vodećih stručnjaka iz prakse kao i naših profesora.

Na kraju, Sporazumom je predviđena i aktivnost na uvođenju izbornog predmeta na Pravnom fakultetu pod nazivom „Pravo advokatske profesije“, gde će studenti koji žele moći da izučavaju osnovne pravne propise kojima je uređena advokatska profesija, kao i da se edukuju u smislu advokatske etike, kako bi kasnije mogli da profesionalno vrše advokatsku funkciju. Istaknuto je da je advokatska profesija u svim razvijenim društvima na samom vrhu u smislu ugleda i značaja, te da se vladavina prava unapređuje kroz kvalitetniju advokatsku profesiju.

Studenti Pravnog fakulteta na ovaj način dobiće neophodnu praktičnu dimenziju tokom studija i spremno će moći da se uključe u profesionalne izazove kada uspešno okončaju svoje studije. Na osnovu navedenog Sporazuma o saradnji u bliskoj budućnosti biće donete konkretne odluke i preduzeti dalji koraci u njegovoj implementaciji.


Nov kvalitet u obrazovanju radi rodne ravnopravnosti – Strateško partnerstvo za razvoj master studijskog programa PRAVO I ROD (LAWGEM)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je, kao koordinator, primio bespovratna novčana sredstva za Erasmus Plus KA203 projekte – Strateško partnerstvo u visokom obrazovanju, za projekat: Nov kvalitet u obrazovanju radi rodne ravnopravnosti – Strateško partnerstvo za razvoj master studijskog programa PRAVO I ROD (LAWGEM). Projekat će trajati tri godine. Prof. Dr Dragica Vujadinović sa Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu je koordinator LAWGEM projekta kao i kontakt osoba za isti.

Članovi Konzorcijuma su: Pravni fakultet Univerziteta LUMSA (Libera Universita degli Studi Maria SS. Assunta di Roma) iz Palerma, Italija; Fakultet za pravo, psihologiju i socijalni rad Univerziteta u Orebru (Örebro universitet), Švedska; Institut Evropa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zarlandu (Universitat des Saarlandes), Nemačka; i Univerzitet u Kadizu (Universidad de Cadiz), Španija.

Ciljevi LAWGEM-a su, pre svega, da stvori potpuno inovativan sistem nastavnog plana i programa za master studije prava (glavni intelektualni ishod), koji će obuhvatiti sve relevante oblasti pravničkog obrazovanja i pravne prakse, kao i sve vanpravne relevatne oblasti – kao što su ekonomska analiza prava, kriminologija, socio-psihološke oblasti istraživanja i znanja. Drugi intelektualni ishod biće udžbenik koji je relevantan za master studijski program Pravo i Rod; treći intelektualni ishod biće formiranje pravne klinike za rodnu ravnopravnost, četvrti - on-line platforma radi doživotnog učenja (life-long learning - LLL) o rodnim pitanjima koja će doprineti proširenju svesti o rodnoj ravnopravnosti i poboljšanju  znanja i prakse u oblasti borbe protiv svih formi rodno zasnovane diskriminacije, nasilja i seksualnog uznemiravanja. Peti intelektualni ishod biće mehanizam empirijskog istraživanja radi ispitivanja mišljenja akademskog osoblja o pitanjima rodne ravnopravnosti koja se odnose na institucionalni, obrazovni i kulturološki okvir.

Konzorcijum evropskih univerziteta okupljen je sa specifičnim ciljem doprinošenja integrisanju rodne ravnopravnosti u okviru studija prava putem zajedničkog kreiranja master studijskog prgorama PRAVO I ROD. Ovaj pionirski i potpuno inovativan akademski poduhvat će zasigurno doprineti rodno osetljivom rekonstrusanju svih najrelevantnijih oblasti u stvaranju pravničkog znanja. Čitav proces i krajnji rezultat biće podsticaj za generalni napredak visokog obrazovanja i studija prava u svim članicama Konzorcijuma, kao i u EU.

Potreba rodno osetljivog pristupa u pravničkom obrazovanju nastala je iz najviših vrednosti i normativnih standarda modernog međunarodnog i nacionalnog prava. Obrazovati studente prava (buduće advokate, sudije, tužioce, državne službenike, članove skupštine i organe vlade) na rodno osetljiv način predstavlja pravu investiciju u bolje zakonodavstvo i ispravnije tumačenje i implementaciju prava. Ovakav pristup takođe označava i investiciju u bolju budućnost posebno senzitiviranjem sudija, kao i pravnih stručnjaka u svim oblastima pravne prakse. Ovaj pristup doprinosi ispunjenju suštine savremnog prava – jednako poštovane i zaštite za svakog pojedinca. Ciljevi programa biće da ponude adekvatno znanje i veštine za rad kako pravnih tako i ne-pravnih poslova koji se odnose na integrisanje rodne ravnopravnosti u svim relevatnim oblastima politike, normiranja i implementacije prava u okviru pravosudnog sistema, donošenja odluka u organima državne uprave, normiranju na državnom/regionalnom/lokalnom nivou koji se odnosi na ekonomiju, socijalno osiguranje, medije, kulture, i koja se odnosi na akademsko rodno osetljivo kreiranje znanje u oblastima prava kao i u socijalnim i društvenim naukama. 

 Predavanje "Ženidba kralja Aleksandra Karađorđevića" održano u klubu Forvm Romanvm

Prvo predavanje u okviru kluba Forvm Romanvm u 2019/20 školskoj godini održao je naučni savetnik prof. dr Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju. Tema predavanja bila je „Ženidba kralja Aleksandra Karađorđevića“, i forumska publika mogla je da čuje sve od prvih pokušaja dogovaranja braka između jugoslovenskog prestolonaslednika i rumunske princeze, preko zanimljivog svečanog programa venčanja u Beogradu (u čijoj organizaciji je sa više originalnih ideja učestvovao i Branislav Nušić), pa do vrednih i neretko originalnih poklona koje su mladenci dobili. Na kraju, imali smo priliku da vidimo i ekskluzivnu premijeru filma koji prikazuje dolazak buduće kraljice Marije u Beograd i svečanosti oko venčanja, koji je prof. Pavlović doneo iz Nacionalnog arhiva u Rumuniji.


Održano predavanje sudije Okružnog suda u Masačusetsu Џenifer Boul na temu „Anatomija federalnog krivičnog slučaja“

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u četvrtak, 10. oktobra 2019. godine održala je predavanje gospođa Џenifer Boul (Jennifer Boal), sudija Okružnog suda u Masačusetsu. Predavanje na temu „Anatomija federalnog krivičnog slučaja“ (The Anatomy of a Federal Criminal Case"), iz oblasti Krivičnog procesnog prava, organizovano je u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Predavanju su prisustvovali šef projekta „Inicijativa za odgovornu vlast“, gospođa Žaklin Vilijams Bridžers (Jacquelyn Williams Bridgers), tim lider projekta posvećenog slučajevima korupcije, gospodin Borko Nikolić, doc. dr Vanja Bajović i veliki broj studenata Pravnog fakulteta. Gošću je pozdravila prodekan za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta, doc. dr Jelena Lepetić. Nakon predavanja, usledila je diskusija, u kojoj je učestovala i doc. dr Vanja Bajović. Sudija Boul je odgovorila na veliki broj pitanja studenata.

Održana Žan Mone radionica za privrednike

Projektni tim Žan Mone modula održao je 9. oktobra 2019. godine radionicu za privrednike na temu „Učešće država jugoistočne evrope u Procesu stabilizacije i pridruživanja: posledice po poslovnu zajednicu“. Radionica, kojoj je prisustvovalo 50 privrednika, održana je u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Radionicu su otvorili prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, g. Slobodan Krstović, projektni koordinator NALED-a, i prof. dr Dušan V. Popović, upravnik Žan Mone modula. Polaznici seminara imali su priliku da se upoznaju sa institucionalnim okvirom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mogućnostima za slobodni promet robe i kapitala, uslovima plaćanja između EU i država jugoistočne Evrope, te pravu nastanjivanja i zaštiti konkurencije. Predavači su bili: prof. dr Dušan V. Popović, prof. dr Tatjana Jevremović Petrović, prof. dr Mirjana Radović i doc. dr Marko Jovanović.
Poseta mladih pravnika iz Memingena

Grupa od 21 pripravnika Okružnog suda u Memingenu posetila je 8. oktobra 2019. godine Pravni fakultet u okviru četvorodnevne posete Beogradu. Mlade kolege iz Nemačke ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu primili su prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Jelena Lepetić, dr Ivana Rodić i advokati Nina Nicović i Novelja Baković, koji su završili program Master evropskih integracija na našem fakultetu. Nakon obilaska Muzeja fakulteta, biblioteke i amfiteatra V, gosti iz Nemačke upoznati su sa razvojem pravničkog obrazovanja u Srbiji, tradicijom i studijskim programima Pravnog  fakulteta u Beogradu. Kolege iz Nemačke su razmenile iskustva vezana za obavljanje prakse nakon završenih studija prava, kao i za učlanjenje u advokatsku komoru i uslove za izbor u zvanje sudija.
Poseta grupe privrednika i predstavnika pravosuđa iz Švajcarske i Francuske


U petak 4. oktobra 2019. godine grupa privrednika i predstavnika pravosuđa iz Švajcarske i Francuske posetila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Grupu koju je činilo 65 advokata, sudija i poslovnih ljudi primili su prodekan za nauku i stručni rad prof. dr Marko Đurđević, prodekan za međunarodnu saradnju doc. dr Jelena Lepetić i dr Ivana Rodić, koja je zadužena za međunarodnu saradnju. Nakon pozdravnih reči predstavnika fakulteta, prisutnima se obratio Jovan Žan Ivanović, praunuk uvaženog profesora i dekana beogradskog Pravnog fakulteta Živojina M. Perića. Gosti su posetili amfiteatar III u kome su tematski predstavljeni školovanje, univerzitetetska karijera i društveni angažman profesora Živojina M. Perića, kao i Muzej Pravnog fakulteta, čiji je značajan deo postavke posvećen akademskim vezama Srbije i Francuske.

Više fotografija možete videti ovde


Svečanost povodom početka školske 2019/2020. godine/a>

U ponedeljak, 1. oktobra 2019. Pravni fakultet organizovao je svečanost povodom početka školske godine za 211. generaciju brucoša. Pored naših studenata i nastavnika, svečanosti su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Beogradu i drugih naučnih institucija, pravosudnih i upravnih organa, udruženja i šire struke. Po odavno ustanovljenoj tradiciji, značaj ovog dana ulepšao je akademski hor "Obilić" AKUD "Branko Krsmanović" i solista na harmonici Miloš Filić,  pod rukovodstvom dirigentkinje Ane Ćosović.

Prisutnima su se obratili predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković, predsednik studentskog parlamenta, Uroš Mijatović, i Pavle Pašajlić, predsednik udruženja Alumni Pravnog fakulteta. Program je vodio prof. dr Vojislav Stanimirović.

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković započeo je svoje obraćanje studentima prve godine podsećanjem na istorijat Pravnog fakulteta - koji je, kao i Univerzitet u Beogradu, ove godine obeležio 211 godina svoje istorije, računajući od dana osnivanja Velike škole u Beogradu 13. septembra 1808. godine. Posle kratkog izlaganja o istorijatu ustanove koja je postala današnji Univerzitet u Beogradu, dekan je predočio brucošima šta ih sve očekuje tokom studija na Pravnom fakultetu: koje vrste disciplina će izučavati tokom studija prava, kakav je nastavni kadar koji će im predavati (i koliki je značaj posećivanja žive nastave), ali i u kakvim će vannastavnim aktivnostima (klub Forvm Romanvm, takmičenje u besedništvu, simulacije suđenja i sl.) imati prilike da učestvuju. Istakao je da studiranje podrazumeva pohađanje predavanja i polaganje ispita, ali i više od toga - da student treba da posećuje kulturna, sportska i druga dešavanja, da se druži, da čita ne samo stručnu literaturu (za koju im je na Fakultetu na raspolaganju jedna od najbogatijih pravnih biblioteka u ovom delu Evrope), već i književna dela, kojima će obogatiti svoja znanja i pogled na život.

"Gde god vas život odvede i čime god se budete bavili, imajte na umu i pridržavajte se pravnih pravila koja je postavio još rimski pravnik Ulpijan. Ona glase: Pošteno živeti, nikoga ne vređati i svakome dati ono što mu pripada. Ovome bih dodao: Pošteno živite i ne učinite ništa danas čega biste se stideli sutra. Poštujte utvrđena pravila i postignute dogovore i ne dozvolite da ih bilo ko menja, ali ni sami to nemojte činiti," poručio je dekan budućim pravnicima.

 

Dekanov govor možete pročitati ovde.

GGospodin Pavle Pašajlić, u ime udruženja Alumni Pravnog fakulteta i u svoje ime, dao je brucošima savete i podršku u vezi sa studijama, ali i za vreme kada završe fakultet, emotivnim govorom.

Govor gospodina Pašajlića možete pročitati ovde.

Galerija slika sa svečane dodele diploma, izrađene fotografije možete preuzeti ispred skirptarnice fakulteta.


Obeleženi Dan i Slava Pravnog fakulteta

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 27. septembra 2019. godine Dan i slavu Fakulteta - Krstovdan. Sečenju slavskog kolača i svečanoj akademiji u amfiteatru "Radomir Lukić" prisustvovali su, pored profesora i studenata Pravnog fakulteta, brojni visoki predstavnici struke iz pravosuđa, naučnih ustanova, državne uprave i privrede.

Svečana akademija otpočela je nastupom braće Teofilović. Tokom akademije, studentima su se obratili prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta i Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda.

Dekan, prof. dr Zoran Mirković, čestitao je novim diplomiranim pravnicima i poželeo im uspeh na putu koji je započet na Pravnom fakultetu, koji će im na razne načine obeležiti život, uz poruku da se pridržavaju profesionalnih i moralnih normi koje se Fakultet trudio da im, pored znanja, prenese.

Posle svečanog dela, pristupljeno je dodeli nagrada i diploma svršenim studentima osnovnih i master studija.

 

 

 I ove godine je Udruženje za arbitražno pravo, po peti put, saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, dodelilo nagradu „Gašo Knežević“, za najbolji rad iz alternativnog rešavanja trgovinskih sporova. Prvo mesto i novčanu nagradu osvojio je  student osnovnih studija Stefan Jovanović sa radom na temu „Potencijalni problemi arbitražnih odluka u M&A transakcijama“. Drugo mesto, i nagradu porodice Knežević, osvojio je student osnovnih studija David Vučinić sa radom na temu „Confidentiality in International Commercial ArbitrationCorner or a Mourner Stone?“, dok je nagrada za treće mesto pripala studentu master studija Luki Kokiću sa radom na temu „Proširenje dejstva arbitražnog sporazuma na nepotpisnike – doktrina Grupe privrednih društava.“ Nagrade je u ime Fakulteta uručio dekan, prof. dr Zoran Mirković,  u ime Udruženja - doc. dr Milena Đorđević, član upravnog odbora Udruženja, a u ime porodice Knežević, g-đa Iva Ruškuc, ćerka prof. Kneževića.

Više fotografija možete videti ovde


Održan okrugli sto povodom donošenja Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Poslednjeg dana septembra 2019. godine, na Pravnom fakultetu u Beogradu održan je okrugli sto povodom donošenja Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Nakon uvodnih izlaganja prof. dr Borisa Begovića, prof. dr Marije Karanikić Mirić, prof. dr Miloša Živkovića, prof. dr Mirjane Radović i asistenta Nikole Ilića usledila je tročasovna analiza krucijalnih odredaba Zakona o konverziji. Učesnici su se složili da iako se konverzija pominje već u samom nazivu Zakona, zakonodavac nije sproveo konverziju u smislu Zakona o obligacionim odnosima, već je imao u vidu konverziju jedne valute obaveze (CHF) u drugu (EURO), uz promenu iznosa glavnice. Zaključeno je da Zakon donosi mogućnost izmene ugovora prethodno zaključenog između banke kao davaoca kredita, s jedne strane, i korisnika kredita, s druge strane, a u pogledu visine obaveze i kamate. Specifičnost takve izmene dužničko-poverilačkog odnosa ogleda se u tome što je sadržina izmena diktirana Zakonom o konverziji, te što je banka kao jedna ugovorna strana dužna da korisniku kredita indeksiranom u CHF ponudi izmenu. To su samo neka od pitanja koja su bila predmet rasprave, a ukazano je i na ekonomske posledice sprovođenja Zakona, kako na poslovanje finansijskog sektora, ali i na korisnike njegovih usluga. U radu okruglog stola su učestvovale  i docentkinje dr Katarina Dolović Bojić i dr Snežana Dabić, kao i asistenti Ana Odorović i Novak Vujičić.


 Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je odlukom Evropske komisije o Žan Mone aktivnostima u okviru ERAZMUS+ programa dobio Žan Mone Katedru za evropsko ekološko pravo (Jean Monnet Chair in European Environmental Law). 

Program rada Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo traje od 1. septembra 2019. godine do 1. septembra 2022. godine. Katedrom predsedava prof. dr Mirjana Drenovak-Ivanović. U izvođnju nastave i aktivnosti koje se organizuju u formi seminara, okruglih stolova, letnjih škola, obuka za državne službenike, obuka za sudije i tužioce i konferencija učestvuju asistentkinje našeg fakulteta Bojana Todorović i Marija Vlajković.

Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo će objediniti predmete i kurseve koji su  do sada uspešno razvijani na našem fakultetu kako bi se uvođenjem novih metoda edukacije i boljeg povezivanja programa omogućio dalji razvoj oblasti ekološkog prava. Projektom su planirani programi koji će omogućiti edukaciju ne samo studenata osnovnih, master i doktorskih studija u odlasti ekološkog prava EU i prakse Evropskog suda pravde, već i sudija, advokata, državnih službenika. 

Projektom je predviđeno da se novine uvode u izvođenje nastave u okviru 5 postojećih predmeta (Ekološko pravo, Ekološko pravo i politika EU, Pravna klinika za ekološko pravo, Pristup pravdi u ekološkim stvarima, Zaštita životne sredine u upravnom postupku i upravnom sporu), uz uvođenje 7 novih kurseva (Izazovi evropskog zakonodavstva u primeni sistema za trgovinu emisijama sa efektom staklene bašte, Promene upravnog postupka u cilju prenošenja ekološkog acquis-a, Pravo klimatskih promena, Uvod u ekološko pravo EU, Uticaj prakse ESP na promenu ekološkog prava, Harmonizacija prava Srbije sa ekološkim pravom EU, Sistemi obaveštavanja o ekološkom pravu EU: izvori i baze podataka). Projektom je predviđen novi kurs osnovnih studija Pravo klimatskih promena, kao izborni predmet na 4. godini studija (letnji semestar). 

Ove godine je u konkurenciji od preko 2000 odobreno 196 projekata, među kojima je 12 programa u oblasti pravnih nauka po modelu Žan Mone Katedre. Ocena stručnog tela Evropske komisije o relevantnosti, kompetentnosti nastavnika i saradnika i visokom kvalitetu predloženih silabusa za predmete koje obuhvata Žan Mone Katedra za evropsko ekološko pravo ukazuju na značajnu ulogu koju će Katedra imati u daljem razvoju ekološkog prava u Srbiji. 

prof. dr Mirjana Drenovak-Ivanović,  Jean Monnet Chair in European Environmental Law


Poseta Delegacije sudija Vrhovnog narodnog suda NR Kine


Delegacija sudija Narodne Republike Kine, koju je predvodio NJegova ekselencija Vrhovni sudija Narodne Republike Kine i predsednik Vrhovnog narodnog suda g. Žo Đijang (周 强), kao i NJena ekselencija ambasadorka NR Kine u Srbiji, gđa Čen Bo (陈  波), posetili su Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu u petak, 20. septembra 2019. godine. Poseta Pravnom fakultetu organizovana je tokom trodnevnog boravka u Srbiji delegacije sudija NR Kine, koja se sastala sa predstavnicima Narodne skupštine, Ministarstva pravde,  Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda, Apelacionog suda u Novom Sadu, Višeg suda u Beogradu i Pravosudne akademije.

Osim predsednika Vrhovnog narodnog suda NR Kine g. Ćijanga, u sastavu delegacije iz Kine bili su i: sudija i član Odbora za presuđivanje Vrhovnog narodnog suda g. Liu Gišiang (刘贵祥), predsednik Visokog narodnog suda Fujian Pokrajine g. Vu Ksielin (吴偕林), predsednik Visokog narodnog suda Junan pokrajine g. Hou Џiandžun (侯建军),  generalni direktor Glavne kancelarije Vrhovnog narodnog suda i senior sudija g. Iu Housen (于厚森), zamenik generalnog direktora Glavne kancelarije Vrhovnog narodnog suda g. San Ksiaojong (孙晓勇), predsednik Šenžen Srednjeg Narodnog suda Guangdong pokrajine g. Van Guojing (万国营), predsednik Suzhou Srednjeg narodnog suda Jiangsu pokrajine g. Ksu Čingju (徐清宇), direktor Odeljenja za nadzor Glavne kancelarije Vrhovnog narodnog suda g. Ning Џie (宁  杰), zamenik direktora Odeljenja za međunarodnu saradnju Vrhovnog narodnog suda gospođa Liu Venven (刘文雯), službenik za bezbednost predsednika Vrhovnog narodnog suda g. Zhang (张艳兵) i zamenik direktora Političkog sektora Ambasade NR Kine u Srbiji gđa Šian Šiangjun (钱湘云).

Delegaciju iz Kine primili su dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković, predsednik Saveta Pravnog fakulteta prof. dr Goran Ilić, prodekan za nastavu prof. dr Bojan Milisavljević, sekretar mr Dragan Pavić i dr Ivana Rodić, koja je zadužena za međunarodnu saradnju.

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu pozdravio je goste i istakao da je u dugoj tradiciji fakulteta nekoliko doktora pravnih nauka iz Kine steklo svoju diplomu upravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Podsetivši da je Šangajski sajam obrazovanja održan 2017. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, dekan prof. dr Zoran Mirković je izrazio želju da se uspešna saradnja sa visokoškolskim institucijama iz Kine produbi, kao i da se intenzivira razmena studenata i akademskog osoblja.  

Predsednik Vrhovnog narodnog suda NR Kine g. Žo Đijang je naglasio da je nakon posete kineskog predsednika Si Đipinga Srbiji odnos dve države značajno unapređen, posebno na polju ekonomske saradnje, kao i kroz inicijativu „Pojas i put“. On je izrazio nadu da će se nakon posete delegacije iz Kine intenzivirati razmena iskustava i dobre prakse u domenu prava. Prof. dr Goran Ilić se osvrnuo na organizaciju i funkcionisanje pravosudnog sistema Srbije i ukazao na značaj saradnje pravosudnih institucija dve zemlje. Prof. dr Bojan Milisavljević je ukazao na značaj principijelnog stava Kine u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, kao i na izuzetan doprinos Kine privredi naše zemlje. Tokom razgovora dve strane su razmenile mišljenja o toku procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, kao i oblicima buduće saradnje visokoškolskih institucija u oblasti prava. Tokom posete, delegacija sudija NR Kine je obišla Amfiteatar „Radomir Lukić“ i Muzej Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.dalje 2018/2019>>
 
dalje 2017/2018>>

dalje 2016/2017>>

dalje 2015/2016 >>

dalje 2014/2015 >>

dalje 2013/2014 >>

dalje 2012/2013 >>

dalje 2011/2012 >>

dalje 2010/2011 >>

dalje 2009/2010 >>

dalje 2008/2009 >>

dalje 2007/2008 >>

dalje 2006/2007 >>

dalje 2005/2006 >>

dalje 2004/2005 >>
 

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.