ФАКУЛТЕТСКИ ЗБОРНИЦИ

 

Српски грађански законик - 170 година

 

Пре 170 година, после деценије лутања и припремања, 1844. године донет је Грађански законик за Кнежевину Србију. Уредници ове публикације су тај јубилеј схватили као нову прилику за подсећање на јединствени и драгоцени споменик наше правне културе према коме је постојао, и још увек постоји, амбивалентан однос у нашој научној и стручној јавности. Разлог за понос је свакако чињеница да је то једна од најранијих модерних кодификација грађан- ског права на тлу Европе. Истовремено, одмах по њеном доношењу, појавиле су се оштре критике из различитих разлога на рачун кодификације и њеног творца Јована Хаџића, и наставиле су се све до њеног укидања након једног века примене.

Нешто  другачије,  уравнотеженије  оцене  и  умеренији  тонови  изречени су местимично тек у поводу 150 година од доношења Законика, у научним и стручним радовима објављеним у два зборника (Зборник радова САНУ 1996. и Зборник радова Правног факултета у Нишу 1995.). Десет година касније, у Зборнику радова Правног факултета у Новом Саду (2004) који је једним делом посвећен Српском грађанском законику, у појединим радовима је настављен нешто благонаклонији приступ према нашој јединој свеобухватној грађанској кодификацији. Такав поглед одликује и већи број прилога у овој публикацији. Veritas temporis filia.

Уредници  су  се  трудили  да  овај  зборник  радова  буде  целина,  а  не  само прост збир прилога. Радови су распоређени у четири тематске целине: 1) Ис- торијско-упоредноправни контекст; 2) Институти Српског грађанског закони- ка; 3) Тумачење, допуне, измене; 4) У сусрет новој грађанској кодификацији. Највећи број радова посвећен је појединим грађанскоправним институтима и они су поређани према систематизацији Српског грађанског законика.

  Садржај